Tule mukaan kehittämään OmaUki-asukasbudjetin ideoita!

Asukasbudjetoinnin kokeilu on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen: ideoiden kehittämiseen ja jalostamiseen. Ideoista muodostetaan äänestysehdotuksia työpajojen, katselmusten ja keskustelujen avulla.

Seuraavien viikkojen aikana järjestetään joka alueella työpaja. Työpajojen tarkoituksena on kehittää ideointivaiheessa jätettyjä aloitteita varsinaisiksi äänestysehdotuksiksi. Kokonaisuudessaan kehittämisvaihe kestää toukokuun alkupuolelle saakka. Työpajat ovat avoimia ihan kaikille, vaikka ei ideointivaiheeseen olisikaan osallistunut. 

Tarpeen mukaan järjestetään lisäksi katsemuksia, keskusteluja ja verkkotyöpajoja eri teemoista. 

Ideointivaiheessa alueille jätettiin yli 120 ideaa tai ideakimaraa. Luontoon, retkeilyyn ja liikuntaan liittyvät ideat korostuivat. Ideoihin pääsee tutustumaan OmaUki-sivun kautta.

Työpajat järjestetään seuraavasti:

klo 17.30-20.00
  • ke 22.3. Pyhämaa, Pyhämaan koulu
  • to 23.3. Kalanti, Männäisten koulu
  • to 30.3. Maalaiskunta ja saaristo, Saarniston koulu
  • ke 12.4. Lokalahti, Lokalahden koulu

Ilmoittautumiset:
Ilmoittaudu mukaan viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä, jotta osaamme varata tarjottavaa!

Lomakkeella bit.ly/omauki23 
tai Passari puh. 050 420 5260
 


Asukasbudjetointia kokeillaan tänä vuonna neljällä alueella

Uudessakaupungissa on päätetty kokeilla asukasbudjetointia  aluekehittämisen näkökulmasta ja hyödyntää maantieteellistä rajausta: Kalanti, Lokalahti, Pyhämaa sekä vanha Uudenkaupungin maalaiskunta ja saaristo. Alueellisesti rajatun kokeilun toteuttamisessa saatuja kokemuksia jatuloksia tullaan hyödyntämään asukasbudjetoinnin jatkoa arvioitaessa.

Kokeiluun varatut rahat - yhteensä 65 000 euroa - jaetaan alueille seuraavasti:

Kalanti 20 000 €
Lokalahti 15 000 €
Pyhämaa 15 000 €
Maalaiskunta ja saaristo 15 000 €

Asukasbudjetoinnin taustaa

Asukasbudjetointi tai osallistuva budjetointi (osbu) on Suomessa verrattain uusi menetelmä ja siksi sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä oikeaa tai vakiintunutta toimintamallia. Asukasbudjetoinnin toteuttamistavat vaihtelevat suuresti kuntien välillä. Kuntaliitto määrittää asukasbudjetoinnin toimintamalliksi, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaankeskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

Uudenkaupungin asukasbudjetointi on lähtenyt liikkeelle valtuustoaloitteesta. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on myös kirjattu kuntalain 22 §:lään. Pykälässä todetaan seuraavaa: ”Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.”