Suomi

Seudullista raideliikennettä kehitettävä – toimivat liikennejärjestelmät mahdollistavat investointien edellyttämät matkustajamäärät

Junarata Uudenkaupungin keskustassa.
Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 23.9.2020.

Toteutuessaan seudullinen raideliikenne tukisi entistä laajempien työssäkäyntialueiden rakentumista, tukisi ympäristöystävällisen liikkumisen lisääntymistä ja kehittäisi merkittävällä tavalla koko Varsinais-Suomen tarjoamaa yritystoimintaympäristöä.

Turun ja Uudenkaupungin välisen radan sähköistys valmistuu vuonna 2021, mikä mahdollistaa sähkökalustoon perustuvan paikallisliikenteen aloittamisen. Ongelmana on radan tämänhetkinen 60km/h nopeusrajoitus, joka riittää tavaraliikenteelle, mutta ei mahdollista kilpailukykyistä henkilöliikennettä. Keskeinen syy matalalle nopeudelle ovat radan 111 tasoristeystä, joista suurin osa on vailla huomiolaitteita. Radan sähköistys on merkittävä osa isompaa rataverkostoa, johon kuuluisivat myös Tunnin juna ja raitsikka.
 
Seudullisen raideliikenteen parantamisella useampi kaupunki ja kunta saadaan raideliikenteen piiriin. Hankkeet eivät kilpaile suurhankkeiden kanssa, päinvastoin, ne parantaisivat Tunnin juna -hankkeen kannattavuutta kytkiessään suuremman määrän ihmisiä yhteyden piiriin. Tasoristeysten poiston jälkeen kaukoliikenne Uudestakaupungista Turun kautta Helsinkiin olisi mahdollista käynnistää välittömästi ja myös paikallisliikenne Turku/Kupittaa-Raisio-(Naantali)-Mynämäki-Vehmaa-Uusikaupunki -välillä olisi mahdollista.
 
Mitä paremmin Turun seudun liikenneyhteydet ja -palvelut toimivat, sitä parempi se on muillekin liikennekehityshankkeille. Toimivat liikennejärjestelmät mahdollistavat investointien edellyttämät matkustajamäärät.
 
Erittäin tärkeää on myös lounaisrannikon työssäkäyntivyöhykkeen kehitys. Viime vuodet ovat osoittaneet, että ihmiset eivät ole enää halukkaita muutamaan työn perässä samoin kuin aiemmin. Merkittävimmät teollisuusyrityksemme toimivat varsin syklisillä aloilla, joten suuret vaihtelut työvoiman kysynnässä tulevat todennäköisesti jatkumaan. Näin ollen hyvät liikenneyhteydet ja -palvelut ovat merkittävä kilpailutekijä, jotta yritykset saavat tarvitsemansa työvoiman ja ihmiset mielekkään työpaikan ilman, että työmatkoihin kuluu kohtuuttomasti aikaa. Lisäksi liikenneyhteydet ovat tärkeä kilpailukykytekijä myös yritysten tavaravirtojen kannalta.
 

Atso Vainio
kaupunginjohtaja