Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava nähtävillä 14.5. - 15.6.2020

Yleiskartta Sauko-Mustakarta-Koivuniemi kaava-alueen sijainnista
Sauko – Mustakarta - Koivuniemi  ranta-asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä
14.5. – 15.6.2020 välisen ajan.

 
Kaava-alue sijaitsee Pyhämaassa Kukaisten kylässä ja se koskee Kukaisten kylän (483) tiloja Anninkari 1:204, Leppäranta 1:50 ja Koivuniemi 1:51.
Kaavassa on alueelle osoitettu loma-asumiselle neljä rakennuspaikkaa ja vakituiselle asumiselle yksi rakennuspaikka sekä maa- ja metsätalousaluetta. 
 
Kaavaehdotusasiakirjoihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivuilla  Kaavoja nähtävillä >>>

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset

Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset >>>
Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10