Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotus nähtävillä

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava on nähtävillä 3.9.-2.10.2020 välisen ajan.

Kaava käsittelee luonnonarvoja, virkistystä, matkailua sekä luonnonvaroja ja
kaava-alueena on koko Varsinais-Suomen maakunta. Kaavan laatii Varsinais-Suomen liitto. 

Viralliset kaava-aineistot esitellään Varsinais-Suomen liiton nettisivulla pdf-tiedostoina. Lisäksi kaavaan on mahdollista tutustua kätevän digitaalisen aineiston avulla, jonne on suora linkki liiton sivulla.

Kuntien jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus maakuntakaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana (MRA 12 §).
Kaava-aineistoon pääset tutustumaan tästä >

Kaava-aineistoa voi käydä myös katsomassa Varsinais-Suomen liiton virastolla os.Ratapihankatu 36, Turku.
Nykyisen Covid 19-tilanteen vuoksi katseluun on varattava aika etukäteen (Aleksis Klap, puh. 040 721 3137).