Kaupunginjohtaja Atso Vainio selvittää kaupunkilaisten mielipiteitä robottipuhelujen avulla

Uudenkaupungin kaupunki toteuttaa robotiikan avulla puhelinhaastattelun, jonka tavoitteena on osallistaa kaupunkilaisia Uudenkaupungin tulevaisuuden suunnitteluun ja kehittämiseen. Kyselyn vastauksia käytetään apuna kaupungin strategian päivityksessä.

Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Puhelinhaastattelulla halutaan tavoittaa tuhansia uusikaupunkilaisia

Kaupunginjohtaja Atso Vainion äänellä toteutettavien puhelujen avulla Uudenkaupungin kaupunki haluaa kuulla tuhansia kaupunkilaisia.

- Kaupunkilaisten näkemykset ovat erittäin tärkeässä roolissa kaupungin strategian päivityksessä. Robotiikan avulla toteutetut puhelinhaastattelut tarjoavat meille uudenlaisen ja tehokkaan keinon saada mahdollisimman monen kaupunkilaisen ääni kuuluviin, Vainio toteaa.

Käytännössä robotti soittaa yli 18-vuotiaille kaupunkilaisille, joiden puhelinnumerot ovat selvityshetkellä saatavissa Profinder -tietokannasta. Tietokannasta saadaan yhteensä arviolta 7500 puhelinnumeroa, joihin robotti-Atso ottaa yhteyttä joulukuun aikana.

Vastaaminen on nopeaa ja helppoa

Haastatteluun vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin. Mikäli puhelu sattuu huonoon ajankohtaan, robottia voi pyytää soittamaan myöhemmin uudestaan.

Kaupunginjohtajan esittämiin kysymyksiin vastaaminen tapahtuu heti puhelun alussa saatujen ohjeiden mukaan joko numeronäppäintä painamalla tai suullisesti vastaamalla. Jos jokin kysymys pääsee livahtamaan ohi korvien, voi robotti esittää sen pyynnöstä uudelleen.

Haastatteluissa saatujen tietojen jälkikäsittely tapahtuu pääsääntöisesti digitaalisen automaation avulla. Tietokone ymmärtää suomen kieltä hyvin, mutta vahvaa murretta sisältäviä vastauksia kannattaa välttää. Uudenkaupungin puhelinrobotti hallitsee vain suomen kielen. Vieraita kieliä puhuville kaupunkilaisille tullaan lähitulevaisuudessa tarjoamaan mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen englanninkielisen verkkokyselyn välityksellä.

Puhelinbotti-projekti on osa Valtiovarainministeriön rahoittamaa Helmi-hanketta, jonka tarkoituksena on edistää kuntien digitalisaatiota ja kuntalaisten osallisuutta päätöksentekoon.

Robottipuheluista tiedotetaan lisää ennen puhelujen toteuttamista.


Päivitetty 29.11.: korjattu tieto puhelujen ajankohdasta.