Suomi

Huuvarin ranta-asemakaava nähtävillä

Kaavaehdotuksella kuullaan asianosaisia

Lokalahdella, Mäntysaarentien päässä on meneillään Huuvarin ranta-asemakaavan ja kaavamuutoksen laatiminen.
Kaavoitus koskee Varanpään kylän kiinteistöjä 895-533-1-89, 895-533-1-124, 895-533-1-125, 895-533-1-152, 895-533-1-153, 895-533-1-154, 895-533-1-155 ja yhteistä vesialuetta 895-533-876-6.
Kaava-alue sijaitsee Lokalahden kirkolta noin viisi kilometriä länteen ja alueen pinta-ala on yhteensä noin 30,1 hehtaaria.      

Kaavaehdotusasiakirjat pidetään nähtävillä 15.10. – 16.11.2020 välisen ajan
ja niihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivulla  Kaavoja nähtävillä >>>

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset

Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla IImoitustaulu ja kuulutukset >>>
Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10