Suomi

Asemakaavoja nähtävillä 3.12.2020 – 4.1.2021

Asianosaisia kuullaan seuraavissa kaavahankkeissa: 

-Lepäisten Heikkilän ranta-asemakaavan muutos
Ilmoitetaan kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidetään nähtävillä.
Kaavoitettava alue sijaitsee Tärtössä Pernunkarintien varrella ja sen pinta-ala on yhteensä noin 1,5 hehtaaria. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa lomarakennuspaikka vakituisen asumisen rakennuspaikaksi sekä kasvattaa rakennusoikeutta rakennusjärjestyksen sallimalle tasolle.
Kaavoitus koskee kiinteistöä Tärtönnokka 895-431-2-62 sekä osaa määräalaa 895-431-2-113-M602.
 
-Aatlankarta-Kiimkari-Mustansaari ranta-asemakaavan muutos
Ilmoitetaan kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä.
Kaavoitettava alue sijaitsee Vohdensaarella Vähäluodossa ja sen pinta-ala on noin 1,2 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen lomarakennusten korttelilue vakituisen asumisen korttelialueeksi, sekä nostaa rakennusoikeus rakennusjärjestyksen sallimalle tasolle.
Kaavoitus koskee kiinteistöjä Koivunukka 895-472-4-16 ja Koivunukka II 895-472-4-94. 
 

Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä 3.12.2020 – 4.1.2021 ja niihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivuilla  Kaavoja nähtävillä >>>

Myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, on mahdollisuus tutustua kaavan sähköisiin asiakirjoihin.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset

Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset >>>

Kaavojen etenemisvaiheet