Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Kalannin keskustan asemakaavamuutos käynnistyy.

Yleiskartta Kalannin keskustan kaava-alueesta

Kalannin keskustaajamassa Pankkitien, Pruukintien ja Tunnelitien kohdalla ollaan laatimassa asemakaavan muutosta

Kaavamuutoksen laatiminen ilmoitetaan vireilletulleeksi sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 11.6. – 13.7.2020 välisen ajan.

Kaavamuutosalueen pinta-ala on n.10 ha. Lopullinen alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä ja ratkaistaan kaavaluonnoksessa.
Nähtävillä oleviin kaava-asiakirjoihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivuilla  Kaavoja nähtävillä >>>

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset

Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset >>>
Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10.

Kaavojen etenemisvaiheet