Suomi

Asemakaavan muutosluonnos (Varbergintie) nähtävillä

Varbergintiellä V kaupunginosan 7. korttelissa ollaan muuttamassa asemakaavaa.
Kaavoitettava alue rajautuu etelässä Sataman pysäköintialueeseen ja alueen länsipuolelta kulkee Hepokarintie.
    
Kaavaluonnosasiakirjat pidetään nähtävillä 29.10. – 30.11.2020 välisen ajan
ja niihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivulla  Kaavoja nähtävillä >>>

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset

Sähköisiin kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10
Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla IImoitustaulu ja kuulutukset >>>