Elinkeinot ja yrittäminen
Työ ja yrittäminen

Kaupungin palkkatukityö

Uudenkaupungin kaupunki työllistää palkkatuella, ensisijaisesti uusikaupunkilaisia pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä, eri palvelualueille. Palkkatuella työllistäminen on kunnan osalta harkinnanvaraista tai työllistämisvelvoitteeseen perustuvaa. Palkkatuella työllistymisen mahdollisuuksista keskustellaan ensin TE-palveluiden kanssa.

Työllistämisvelvoite

Kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus tarjota työtä työttömälle työnhakijalle, joka täyttää seuraavan ehdon: hänen oikeutensa palkansaajan työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan takia hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta. Jos työtön työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille eikä hänelle voida järjestää soveltuvaa työttömyysturvalaissa tarkoitettua työllistymistä edistävää palvelua, kuntoutusta tai palkkatuettua työtä muun kuin kaupungin palveluksessa, hänen kotikaupunkinsa on TE-toimiston osoituksesta järjestettävä hänelle työntekomahdollisuus 6 kuukauden ajaksi (työllistämisvelvoite).

Yhteystiedot

työllisyyspalvelujen esimies
Eila Pappila
puh. 040 5492566 
eila.pappila@uusikaupunki.fi