Elinkeinot ja yrittäminen
Työ ja yrittäminen

Koronatietoa yrityksille

Päivitetty 24.3.2022

Uudenkaupungin elinkeinopalvelut  kokoaa tälle sivustolle infoa ja palveluja yrittäjille, palveluntuottajille ja maaseututoimijoille koronavirusepidemian aiheuttamassa häiriötilanteessa.
 

Koronahäiriörahoitukset

Viides kustannustuki

Kustannustuen viides kierros on tarkoitettu yrityksille, joiden liiketoiminta on kärsinyt julkisoikeudellisesta, koronapandemian torjuntaan liittyvästä rajoituksesta tukikautena. Rajoitus on voinut kohdistua suoraan yritykseen tai sen asiakaskuntaan.

Viides hakukierros on avoinna 21.12.2021-18.2.2022. Tukikausi on 1.6.-30.9.2021.

Lisätietoja Yritysten kustannustuki - Valtiokonttori


Neljäs kustannustuki

Yritysten määräaikainen kustannustuki korvaa kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet merkittävästi koronapandemian vaikutuksista.
 
Kustannustuen neljännen kierroksen hakuaika päättyy 30.9. klo 16.15.  Tukikausi on 1.3.-31.5.2021.
 
Lisätietoja ja hakemus löytyvät Valtiokonttorin sivuilta https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/
 
Kolmas kustannustuki

Kolmannen kustannustuen haku käynnistyy tiistaina 27.4.2021 klo 9. Tukea voi hakea 23.6.2021 saakka Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. 

Tuen perusperiaatteet säilyvät ennallaan ja myös kolmas hakukierros on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021. 

Kolmas kustannustuki kohdentuu maaliskuun sulkutoimia edeltävään kauteen.  Kustannustukilakiin tehdään mahdollisesti muutoksia sulkutoimenpiteiden piirissä oleville yrityksille suunnatusta kohtuullisesta korvauksesta.

Kuten aiemminkin, yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioitaisiin yrityksen toimialan liikevaihdon laskua. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella, yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja, jos muut tuen ehdot täyttyvät. Valtiokonttori voisi edelleen myöntää tukea harkinnanvaraisesti myös niille yrityksille, jotka eivät kuulu tiettyyn toimialaan.

Tarkoitus on myös, että jatkossa työnantajan sivukulut, kuten sosiaaliturvamaksut ja työterveyskustannukset, hyväksyttäisiin tukikauden kustannuksiksi prosenttimääräisenä osuutena tukikauden palkkakuluista.

Lisätietoja https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#53e66c3d
Kustannustuen toinen hakukierros

Hakukierros on päättynyt 26.2.2021. Suunnitteilla on kolmas kustannustuki.

Uusi kustannustuen hakukierros avautuu 21.12.
 
Uusi kustannustuen hakukierros on avattu. Kustannustukeen on viime kesään verrattuna tehty muutoksia, joiden ansiosta sen uskotaan vastaavan paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tuen perusperiaatteet säilyvät kuitenkin ennallaan.
 
Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi vähintään 30 % kesä-lokakuussa 2020. Yritys voi käyttää kustannustukea joustamattomien kustannusten ja palkkamenojen kattamiseen. Tuella ei kuitenkaan korvata liikevaihdon laskua. Pienin maksettava tuki on edelleen 2000 euroa ja suurin 500 000 euroa.
 
Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua, mikä tulisi olla vähintään 10%.  Tukeen oikeuttavat toimialat on erikseen listattu Valtiokonttorin sivuilla. Yritys voi kuitenkin hakea tukea, vaikka toimialaa ei olisi mainittu valtioneuvoston asetuksessa. Tällöin yrityksen on hakemuksessaan osoitettava erityisen painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronapandemian vuoksi.
 
Tuen määräytymisperusteiksi luettavien joustamattomien kulujen sisältö voi yrityskohtaisesti olla erilainen. Joustamattomiin kuluihin voidaan lukea muun muassa vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoiman kulut. Menetyksiä voivat olla esimerkiksi lopullisiksi osoittautuneet yrityksen ennakkomaksut.
 
Tarkempaa tietoa löytyy Valtiokonttorin sivuilta:
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/#ohjeet-tuen-hakuun
 

 

Sulkemiskorvauksen haku alkaa 12.5. kello 9.00.

Sulkemiskorvaus koskee yrityksiä tai konserneja, joissa on enintään 49 työntekijää. Sulkemiskorvausta haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa asiakastilojen sulkemisen päättymisestä.

Yritys voi saada sulkemiskorvausta, kun sen toimitilat on suljettu tilapäisesti asiakkailta lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja. Suurille ja keskisuurille yrityksille suunnattu sulkemiskorvaus on työ- ja elinkeinoministeriön ja Euroopan komission valmistelussa.

Lisätietoja ja hakulinkki Valtionkonttorin sivuilla Sulkemiskorvaus - Valtiokonttori

Auttaakseen yrityksiä selviämään korona -tilanteesta, Finnveran tukee pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Suoria lainahakemuksia Finnverassa ei poikkeuksellisen tilanteen vuoksi tällä hetkellä käsitellä. Kaikkien takausten kohdalla yrityksen ensimmäinen tehtävä on ottaa yhteyttä omaan pankkiin.
 
Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille, ja pankki hakee sitä suoraan yrityksen puolesta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on enintään 80 %.
 
Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. Pankki hakee myös tätä takausta suoraan yrityksen puolesta.
 
Finnvera-takausta voidaan myös käyttää pk-yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu esimerkiksi lainatarpeen suuruuden takia. Finnveran takausosuus on nostettu 80 %:iin eikä lisävakuutta vaadita pankin myöntämän 150 000–1 000 000 euron suuruisen velkakirjaluoton takaamisessa. Yrityksen tulee neuvotella ensin lainasta pankkinsa kanssa ja hakea vasta sen jälkeen Finnvera-takausta Finnverasta.
 
 
Kalatalousalan kansallinen tukirahoitus koronavirusepidemiasta kärsiville yrityksille on hyväksytty.
 
Avustusta voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi. Avustusta voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin, kuten palkka- ja vuokrakuluihin. Yksityisyrittäjien toimeentulon edellytykset voivat olla avustuksen myöntöperuste, mikäli yrittäjä ei ole oikeutettu yrittäjien väliaikaiseen työttömyyskorvaukseen. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua. ELY-keskukset päättävät avustuksen myöntämisestä tapauskohtaisesti.
 
Avustus voi olla suuruudeltaan 3 000 – 10 000 euroa, ja se voi kattaa korkeintaan 80 prosenttia ELY-keskuksen arvioimasta yrityksen välttämättömästä taloudellisesta sopeutumistarpeesta. Avustusjärjestelmä on väliaikainen, ja se on voimassa tämän vuoden loppuun asti. Avustusta voidaan myöntää kaikille kalatalouden yrityksille aina elinkeinoharjoittajista suuryrityksiin.

Lisätietoja tuen hakemisesta ja lomakkeet löytyvät KEHA-keskuksen sivuilta

Kalatalousyritysten tuet:
Neuvotteleva virkamies Timo Halonen, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295 162 411
Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, puh. 05051 62868
etunimi.sukunimi@mmm.fi
 
EDIT: Maaseudun yritysten väliaikaista tukea jatketaan kesäkuulle 2021. Tuen alaraja laskee 2000 euroon ja ylärajaa nousee 80 000 euroon.

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon yrityksille myönnetään väliaikaista kriisitukea. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon yritykset.
Tuki on suoraa tukea ja osoitettu poikkeustilanteesta kärsiville yrityksille, jotka ovat rajautuneet työ- ja elinkeinoministeriön tukien piiristä pois. Tuissa ei ole takaisinmaksuvelvoitteita eikä niiden saaminen edellytä kehittämistoimia. Asetukset ovat määräaikaisia ja voimassa vuoden loppuun.
 
Maaseudun yritysten sekä maatalouden alkutuotannon tuen määrä on 5 000 – 10 000 euroa. Tukea voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin kuluihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Tukea ei voi käyttää tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin. Investointeja ja kehittämistoimia tuetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.
 
Lisätietoja maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikaisista tuista

Maaseudun yritysten väliaikainen tuen yhteyshenkilöt:
Johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski, puh. +358295162470
Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, puh. 050 400 5193
etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

 

Ennakkoveroja voi tarvittaessa muuttaa

Jos yrityksen tulot ovat pienentyneet koronan takia, ennakkoveroa kannattaa muuttaa. Ennakkoveroa voidaan nyt poikkeuksellisesti alentaa omalla ilmoituksella ilman välitilinpäätöstä tai muita kirjallisia selvityksiä. Muutosta voi hakea useamman kerran vuodessa.

Lisätietoja ennakkoverojen muuttamisesta Verohallinnon verkkosivuilla.

Jos yrityksen ennakkoverot ovat jo erääntyneet, on mahdollista hakea maksujärjestelyä. Koronan takia maksujärjestelyä myönnetään helpotetuin ehdoin.

Lisätietoja maksujärjestelystä Verohallinnon verkkosivuilla.

Lisäaikaa veroilmoitusten antamiseen

Verohallinto on myöntänyt kuukauden lisäajan veroilmoitusten antamiseen niille yhteisöille, joilla tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana. Uusi määräaika näkyy OmaVerossa.

Yrityksen tuloveroilmoitukselle tai kiinteistöverotusilmoitukselle voi hakea lisäaikaa, mikä on olemassa erityinen syy, esimerkiksi sairastuminen. Lisäaikaa voi hakea OmaVerossa tai lomakkeella (Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi). Hakemuksen tulee olla Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä.

Lisätietoja veroilmoituksen lisäajasta Verohallinnon verkkosivuilla.

Arvonlisävero

Yritys voi pyytää alkuvuonna 2020 maksamiaan arvonlisäveroja takaisin. Käytännössä yritys tekee tällöin maksujärjestelypyynnön ja maksaa palautetun arvonlisäveron myöhemmin takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyn kautta. Pyynnön maksujärjestelystä voi tehdä helpoiten OmaVerossa.

Tekemällä maksujärjestelypyynnön yritys voi hakea takaisin jo maksetut arvonlisäverot, joiden eräpäivä oli tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2020.  Jos arvonlisäveron verokausi on vuosi, voi palautettavaksi pyytää neljäsosan eli 25 prosenttia vuoden 2019 arvonlisäverosta.

Maksujärjestelyssä yritys sitoutuu maksamaan arvonlisäverot myöhemmin takaisin Verohallinnolle. Lisäksi yritys joutuu maksamaan 3 %:n viivästyskorkoa. Viivästyskorkoa kertyy arvonlisäveron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen. Korko lasketaan mukaan maksujärjestelyn eriin.

Lisätietoja arvonlisäverojen takaisin hakemisesta Verohallinnon verkkosivuilla.

Uudenkaupungin kaupunki korvaa yksityisille sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaville toimijoille Covid-19-epidemian aiheuttamia ylimääräisiä kohtuullisia kustannuksia aineista ja tarvikkeista sosiaali- ja terveysministeriön 17.12.2020 antaman suosituksen mukaisesti.

Kustannuksia korvataan Varsinais-Suomen sote-johtajien 22.1.2021 kokouksessa esitetyn mallin mukaisesti.
Korvausperiaatteina käytetään:
 • joulukuun 2020 asiakasmäärää (ellei asiakasmäärässä ole tapahtunut huomattavaa muutosta)
 • suojaimien päiväkulutuksena 2 kpl/työpäivä
 • työpäivien määränä 30 pv/kk
 • korvattavien kuukausien määränä 9 kuukautta vuonna 2020
 • yhden henkilökohtaisen suojaimen korvauksena 0,30 euroa.
Tuen myöntämisestä päättää hakemuksen perusteella Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja.

Korvausta haetaan sähköisellä lomakkeella.

Tukea yksinyrittäjille

Huhtikuu 2021
Yksinyrittäjän tukea haetaan Valtiokonttorista
 
Yksinyrittäjätuki on jatkossa osa kustannustukea, eikä kuntien myöntämästä yksinyrittäjätuesta enää järjestetä uutta hakukierrosta. Jatkossa tukea maksettaisiin yksinyrittäjille vähintään 2000 euroa, jos tukiehdot täyttyvät. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Tuki tulee haettavaksi Valtioneuvoston alustavan aikataulusuunnitelman mukaan huhtikuun puolivälissä.
 
Jotta yritys voisi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa. Jatkossakaan ei olisi alarajaa sille, mikä tukeen oikeutetun yrityksen liikevaihdon tulee olla.
 
Lisätietoa Valtiokonttorin sivuilta:
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#53e66c3d
 


 

Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin
 
Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen COVID-19 epidemiasta johtuen (myöhemmin koronaepidemian). Yksinyrittäjäavustusten hakemukset käsitellään kunnissa. Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi.
 
Kenelle
 
Avustus on tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. 

Yritykset, jotka työllistävät itsensä lisäksi enintään neljä henkilöä, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta ELY-keskuksesta (Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä) ja yritykset, jotka työllistävät viisi henkilöä tai enemmän, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta (liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta. Lisätietoa: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.
Tämä tarkoittaa, että yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Myös freelance-yrittäjä voi saada avustusta, kun yrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa. Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä (hakemuksessa kysytään YEL-vakuutuksen numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole siis este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät.

Tukea ei myönnetä maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.
 
Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.
 
Avustuksen myöntämisen edellytykset
• yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
• yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan
 
Hakijan tulee kyetä osoittamaan hakemuksessa, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 
Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Hakemuksen liitteeksi vaaditaan verovelkatodistus, jonka voi tilata OmaVerosta. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
 
Hakijaa pyydetään vakuuttamaan myös, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.
 
Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen.
 
Tällä sivulla olevan linkin kautta hakemuksen voivat tehdä Uudenkaupungin yksinyrittäjät.
 
Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?
Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.
Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.
 
Muuta huomioitavaa
 
Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.
Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.
 
Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.
 
Avustuksen hakeminen - hae avustusta tästä
Hakeminen edellyttää vahvaa tunnistautumista (verkkopankkitunnus tai mobiilivarmenne)

Täyttämiseen tarvitaan seuraavat tiedot:
- Hakijan perustiedot: Y-tunnus / henkilötunnus, yhteystiedot,YEL-vakuutusnumero, yritystoiminnan aloitusajankohta, yrityksen kotipaikka (YTJ) ja pankkiyhteystiedot IBAN/BIC.
- Kuvaus yrityksen toiminnasta: virallinen toimialaluokitus, päätuotteet, palvelut ja asiakkaat.
- Aiemmin saatu julkinen tukirahoitus: (ns. de minimis -tuki)
- Suunnitelma toiminnan vakauttamisesta: mihin avustus käytetään

Huomioi, että hakemuksen tekovaihessa vaaditaan jo seuraavat pakolliset liitteet, jotta pysyt lähettämään hakemuksesi eteenpäin käsiteltäväksi:
1. Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
2. Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
3. Verovelkatodistus (tilaa vero.fi/omavero) ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, tulee hakemukseen liittää verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma.

Mikäli sinulla on kysyttävää yksinyrittäjän tuesta, ole yhteydessä kotikuntasi yhteyshenkilöön: 
Ukipolis Oy, Esa Kerkola
esa.kerkola@ukipolis.fi tai puh. 044 506 3787
 
Jos ongelmia sähköisen hakukaavakkeen täyttämisessä, ota yhteyttä:
Elinkeinopalvelut, Teija Isotupa

 
Yrittäjien työttömyysturva
Laki yrittäjien työttömyysturvasta on tullut voimaan 8.4. ja se on voimassa 30.6.2020 asti. Oikeus koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittaja tai yhtiömuodossa. Opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että:

 • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1089,67€ kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti
 • päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen johtuu koronavirusepidemiasta. 
Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä
 • yritystoiminnan lopettamista tai yrityksen lopettamistoimia
 • yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista
 
Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.
Käytännössä prosessi etenee näin:
 1. Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
 2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
 3. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.
 
Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät.
 
Lisätietoja TE-palveluiden sivuilta
Hallituksen esityksessä tuki jakautuu kahteen osaan:

1. Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

Hyvitystä olisi mahdollista saada rajoituksen voimassaolopäiviltä (4.4.–31.5.2020) ja se suoritettaisiin pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Hyvitys voi enimmillään olla 500 000 euroa ja enintään 15 prosenttia myynnin laskusta.
 
Hyvitys maksetaan kahdessa erässä yrityksille, joille se suoritetaan joukkomaksatuksena. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti, ja siinä hyödynnetään tietoa tammi-helmikuun yrityskohtaisesta myynnistä. Toinen erä hyvityksestä on tarkoitus maksaa kesäkuun loppupuolella. Se perustuu tietoihin huhtikuun myynnistä, jotka saadaan vasta kesäkuun puolenvälin arvonlisäveroilmoituksista.
 
HUOM! Niille yrityksille, joille on myönnetty / jotka ovat hakeneet muita koronaperustaisia tukia Business Finlandilta tai ELY-keskukselta, hyvitys myönnetään erillisestä hakemuksesta. Hakemuksen käsittelee ja hyvityksen myöntää KEHA-keskus, joka viestii erikseen päivästä, jolloin hakukanava on käytössä.
 
Yrittäjä ilmoittaa hakemuksessa

 • Tavanomaiset yritystunnistetiedot
 • Tiedot alv-myynnistä tammi-, helmi- ja huhtikuulta 2020
 • Tiedot muista koronaperusteisista tukihakemuksista.

 
KEHA-keskuksen verkkosivuille tulee palvelu, jossa yrittäjä voi tarkastaa, onko hänen yrityksensä mukana joukkomaksatuksessa vai ei. Palvelu perustuu Y-tunnuksen käyttöön.

2. Uudelleentyöllistämisen tuki

 • Määrä olisi 1 000 euroa työntekijää kohden.
 • Edellytyksenä on, että yritys maksaa työntekijälle rajoituksen päättymisen jälkeen kolmen kuukauden aikana palkkaa yhteensä 2 500 euroa.
 • Tukea myönnettäisiin enimmillään siitä kokoaikaisia työntekijöitä vastaavasta määrästä, joka työskenteli yrityksessä ennen kriisin alkua.
 • Tukea voitaisiin myöntää yritykselle enimmillään 800 henkilöstä.


Uudelleentyöllistämisentuen saaminen edellyttää sähköisen hakemuksen tekemistä. Hakemuslomakkeet ja hakuohjeet ovat saatavilla lain voimaantulon jälkeen sekä suomi.fi-portaalista että KEHA-keskuksen sivuilta. Hakemus on jätettävä viimeistään 31.8.2020.
 
Tuen myöntämisessä ei ole merkitystä, minkälaisessa työsuhteessa työntekijät ovat ravitsemisyritykseen. Ainoastaan kolmen kuukauden ajalta maksettavien palkkojen määrä vaikuttaa siihen, voidaanko henkilöstä maksaa tukea vai ei. Tuen pohjana olevien henkilöiden enimmäismäärä määritetään laskennallisesti kokoaikaisia työntekijöitä vastaavaksi määräksi, mutta senkään määrittämisessä ei ole merkitystä, onko pohjatietona käytettävä palkkasumma koostunut kokoaikaisten vai osa-aikaisten työntekijöiden palkoista.
 
Uudelleentyöllistämisen tuen ulkopuolelle on kuitenkin rajattu ne henkilöt, jotka eivät ole työsuhteessa ravitsemisyritykseen. Näin ollen tuen enimmäismäärän tai työllistetyistä maksetun tuen määrässä ei huomioida mahdollista vuokratyövoiman tai alihankinnan käyttöä.

Lisätietoja tuesta ja hyvityksestä ravintoloille voi lukea Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.
 
Paikallinen korona-apu

Vakka-Suomen seudullinen yrityskehitysorganisaatio Ukipolis Oy palvelee yrityksiä koronaepidemian aikana ja neuvoo tarvittaessa myös hakemusten teossa.

Sinua palvelevat

• Heidi Jaakkola, yrittäjyysneuvoja, puh. 044 773 2212, heidi.jaakkola@ukipolis.fi
• Katariina Torvinen, toimitusjohtaja, puh. 040 513 6892, katariina.torvinen@ukipolis.fi
Esa Kerkola, yrittäjyysneuvoja, (opintovapaalla 31.12.2021 asti) puh. 044 506 3787, esa.kerkola@ukipolis.fi


Yritys-Suomi neuvontapalvelu

Linkki Yritys-Suomen palveluun

Maksuton neuvontapalvelu auttaa ja neuvoo talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja tervehdyttämisen asiantuntijoita. Palvelu on luottamuksellista.
 
Voit olla yhteydessä silloin, kun
• yrityksellesi on kertynyt maksamattomia laskuja
• et enää pysty maksamaan lainoja ja niiden korkoja
• et tiedä, mitä tehdä, kun työt tai myynti on vähentynyt
• haluat keskustella yritystoimintasi tulevaisuudesta yleisesti
• tunnet, että et enää jaksa talousvaikeuksissa yksin
Puh. 0295 024 880
 

Elinkeinopalvelut
Jarkko Heinonen, elinkeinojohtaja, puh. 050 60 155, jarkko.heinonen@uusikaupunki.fi 
Teija Isotupa, palvelusihteeri, puh. 050 5727 123, teija.isotupa@uusikaupunki.fi 
Irmeli Laaksonen, matkailusuunnittelija, puh. 0440 515 209, irmeli.laaksonen@uusikaupunki.fi

Ajankohtaista