Suomi
Elinkeinot ja yrittäminen
Työ ja yrittäminen

Tarjouspyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan Uudenkaupungin kaupungin voimassa olevat tarjouspyynnöt. Kaikki tiedot tarjouspyynnön voimassaolosta, tarjouksen jättämistavasta, yhteyshenkilöstä ym. sisältyy tarjouspyyntöön.

Seuraa tarjouspyyntöjä koko niiden voimassaoloajan, sillä niihin saattaa tulla lisätietoja.

Tarjouspyynnöt

Uudenkaupungin kaupunki on käynnistänyt 24.3.2021 tarjouskilpailun Santtiorannan leirintäalueen palveluntuottajan hankinnasta. Hankinnassa on kyse palveluja koskevasta käyttöoikeussopimuksesta ja hankinta on kynnysarvot alittava pienhankinta.

Käyttöoikeussopimus oikeuttaa luovutuksensaajaa käyttämään leirintäaluetta palveluntuottajan omaan palveluntuotantoon Uudenkaupungin kaupungin kanssa sovituissa rajoissa sekä velvoittaa palveluntuottajaa huolehtimaan leirintäalueen hoidosta ja ylläpidosta kuten on sovittu.

Hankintamenettelynä on hankintayksikön itse kehittämä kaksivaiheinen menettely, jossa tarjoaja osallistuu tarjouskilpailuun täyttämällä erillisen Tarjouslomakkeen ja toimittamalla siinä vaaditut liitteet.

Menettelyn 1.vaiheessa arvioidaan tarjoajan soveltuvuutta asetettujen vähimmäisvaatimusten perusteella. Tässä vaiheessa tarjoaja laatii ja liittää tarjoukseensa liiketoimintaa ja markkinointia koskevan suunnitelman, jonka perusteella hankintayksikkö suorittaa arvioinnin tämän tarjouspyynnön mukaisesti ja valitsee menettelyn seuraavaan vaiheeseen valikoituvat tarjoajat. Suunnitelman laatiminen on menettelyyn osallistumisen edellytys.

Menettelyn 2.vaiheessa hankintayksikön ja valikoitujen tarjoajien kesken käydään erilliset haastattelunomaiset neuvottelut, joiden perusteella hankintayksikkö suorittaa lopullisen laatuvertailun ja valitsee tarjouskilpailun voittajan.

Tarjouspyyntöasiakirjat saa pyytämällä ne sähköpostitse osoitteesta matkailu@uusikaupunki.fi

Tarjouksia voi jättää 12.4.2021 klo 12.00 saakka.

Kysymykset ja vastaukset