Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Neuvolat

Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskus tarjoaa lastenneuvola-, äitiysneuvola-, perhesuunnitteluneuvola- ja terveysneuvolapalveluita. Lisäksi perhekeskuksen kautta on saatavilla perheneuvolan ja ennaltaehkäisevän perhetyön palvelut.
 

Asiakasmaksulakiin tulevat muutokset 1.7.2021 alkaen

Kaikista peruuttamattomista ja käyttämättömistä vastaanottoajoista peritään 18 v. täyttäneiltä 50,80 eur maksu riippumatta siitä, onko käynti alun perin ollut maksullinen vai maksuton. (Asiakasmaksulaki 3§).
Aika tulee peruuttaa edelliseen arkipäivään klo 15 mennessä.
Mittarissa näkyy neuvoloille annettu asiakaspalaute suhdelukuna. Tavoitelukumme on yli 70.
Uudenkaupungin neuvolan osoite on Välskärintie 2 A, 1. krs.Palveluyksikön esimies, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto: 
Taru Elo
puh. 040 023 6700

Avoterveydenhuollon ylilääkäri:
Minna Helenius

Opiskelijaohjauksesta vastaava hoitaja:
Päivi Tapani
puh. 024612518