Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaaja tukee, neuvoo ja ohjaa kuntoutujaa ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaaja toimii myös yhteistyössä organisaation muiden toimintayksiköiden kanssa.

Kuntoutusohjaukseen ei tarvita lähetettä. Aloitteen voi tehdä kuntoutuja itse, lähipiiri, hoitava taho tai viranomainen.

Kuntoutusohjaus on maksutonta ja kuuluu myös kuntoutujan lähipiirille. Kuntoutusohjaus voi olla joko kertaluonteista tai pitkäkestoista. 

Kuntoutusohjaaja on tukenasi kuntoutumisesi etenemisessä. Hän voi myös toimia yhteyshenkilönä sinun ja muiden kuntoutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden ja viranomaisten välillä.

Kuntoutusohjauksessa arvioidaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti kuntoutujan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa hänen omissa arjen toimintaympäristöissään, huomioiden myös kuntoutujan mahdollisuudet osallistua yhteiskunnallisiin ja vapaa-ajan toimintoihin. Arvioinnin avulla selvitetään kuntoutuksen ja palveluiden tarvetta. Kuntoutusohjaukseen voi kuulua asiakkaan tarpeen mukaan koulutus- ja työmahdollisuuksien sekä niihin liittyvien kuntoutustoimenpiteiden ja kuntoutuksenaikaisten etuuksien kartoittamista sekä työnohjausta tai työhönvalmennusta työelämään pääsemisen tai -paluun tukemiseksi.

Kuntoutusohjaus voi tapahtua sinun ja kuntoutusohjaajan välisenä tapaamisena tai mukana voi olla lisäksi sinun lähiyhteisösi jäseniä ja muita ammattilaisia. Tapaaminen voi sisältää:
 
  • keskustelua elämäntilanteestasi
  • kuntoutumistasi edistävien ja estävien asioiden selvittelyä
  • apuvälineiden tarpeen selvittelyä
  • kodin-, päiväkodin-, koulun- tai työpaikan muutostöiden tarpeen selvittelyä
  • ohjausta sinulle sopiviin ryhmiin ja kursseille, esimerkiksi sopeutumisvalmennuskurssit ja ensitietopäivät.

Uudenkaupungin terveyskeskuksen kuntoutusohjaaja toimii koko yhteistoiminta-alueella (Uusikaupunki, Vehmaa, Taivassalo, Kustavi ja Pyhäranta).

Kuntoutusohjaaja Kirsi Paananen
puh: 040 120 9134
kirsi.paananen(a)uusikaupunki.fi