Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntoutus ja terapiat

 Lääkinnällinen kuntoutus
 
Lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa arjessa selviytymistä tukevia kuntoutus- ja apuvälinepalveluita. Lääkinnällinen kuntoutus on lakisääteistä ja se perustuu terveydenhuoltolakiin.
Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää lääkinnällistä kuntoutusta, jos vastuu kuntoutuksesta kuuluu KELA:n kuntoutuslain piiriin.
Lääkinnällinen kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on terveydenhuollon ammattihenkilön toteama toimintakyvyn alenema tai sen uhka.
Lääkinnällinen kuntoutus edellyttää julkisessa terveydenhuollossa laadittua kuntoutussuunnitelmaa.
Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita ovat esimerkiksi fysio-, toiminta- tai puheterapia.
 
Miten lääkinnällistä kuntoutusta haetaan?

Aloitteen lääkinnällisestä kuntoutuksesta voi tehdä asiakas, läheinen, lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Kuntoutuksen hakemista varten tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä kuntoutusuunnitelma.
Kyseistä palvelua haetaan lääkinnällisen kuntoutuksen hakemuksella.
Hakemus täytetään huolella ja siihen liitetään tarvittavat liitteet. Hakemus toimitetaan (kaupungin osoite + haettava terapia). Lisätietoja voi kysyä terveyskeskuksen terapeutilta.
Saapunut hakemus käsitellään lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmässä. Tehdystä päätöksestä ilmoitetaan asiakkaalle.

Hakemukseen linkki alhaalla
 
Maksut

Sarjana annettavasta fysio-, toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapiasta täysi-ikäisiltä peritään omavastuuosuutena 11,60 € / käynti.
Kaikista peruuttamattomista ja käyttämättömistä vastaanottoajoista peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 eur maksu riippumatta siitä, onko käynti alun perin ollut maksullinen vai maksuton. (Asiakasmaksulaki 3 §).
Aika tulee peruuttaa edelliseen arkipäivään klo 15 mennessä.


Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä:

avoterveydenhuollon ylilääkäri Minna Helenius
terapiapalveluiden esimies Hanna Nieminen p. 040 7305985
kuntoutusohjaaja Kirsi Paananen p. 0401209134
fysioterapeutti Heidi Niemi p. 040 5439107
puheterapeutti Susanna Koskinen p. 040 5451 329
toimintaterapeutti Sanna Anttila p. 044 7002481
toimintaterapeutti Eveliina Manninen p. 040 6532809
 

Mittarissa näkyy Uudenkaupunkgin Kuntoutus ja terapiapalveluille annettu asiakaspalaute suhdelukuna. Tavoitelukumme on yli 70.

Lääkinnällisen kuntoutuksen hakemus