Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalipalvelut

Varsinais-Suomen hyvinvointialue huolehtii 1.1.2023 alkaen alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Oikeat ja ajankohtaiset tiedot terveyspalveluista löydät hyvinvointialueen sivuilta. Uudenkaupungin kaupunki ei vastaa tällä sivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta.


Sosiaalipalveluiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalipalveluilla vaikutetaan ennen kaikkea väestön sosiaaliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä toimintakykyyn ja osallisuuteen. Sosiaalipalveluja tuotetaan asiakaskeskeisyyden periaatteella, jossa asiakas osallistuu itse alusta asti palvelutoiminnan suunnitteluun yhdessä palveluntarjoajien kanssa.


Yhteydenotto ja ajanvaraus

puh. 050 420 5202 klo 9-12

Sosiaalipalvelut poikkeustilan aikana


Työikäisten ja lapsiperheiden palvelut
Sosiaalipalveluiden ohjaus ja neuvonta, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ja sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot hoidetaan Arvon kautta. Voit olla yhteydessä Arvoon, jos taloudellinen tilanne, työllisyysasiat, asumisasiat tai arjenhallinta huolestuttaa. Jos olet huolissasi omasta tai läheisesi jaksamisesta, mielialasta tai päihteiden käytöstä. Yhteydenotot keskitetysti aikuisten vastaanotto Arvoon klo 9-15 puh. 040 663 7001. Asiointi ilman ajanvarausta arkisin klo 13-14, niille asiakkaille, jotka eivät pysty olemaan yhteydessä puhelimella. Ethän saavu vastaanotolle kipeänä.

Pyydä Apua! -nappi
Pyydä apua! -nappi on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Se on kunnan verkkopalvelussa oleva nappi, jota painamalla kuka tahansa voi pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai kysyä jotain. Pyydä apua! -nappi on otettu nyt käyttöön myös Uudessakapungissa ja se löytyy osoitteesta www.uusikaupunki.fi/pyydaapua.

Psykososiaalinen tuki
Jos infektiotilanne huolestuttaa, saat keskusteluapua ottamalla yhteyttä psykososiaalisen tuen numeroihin. Numeroissa ei anneta hoito-ohjeita tai terveysneuvontaa.

Aikuisten vastaanotto Arvo
puh. 040 663 7001 (klo 9-15)

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö
puh. 044 700 2333 (klo 8-15.15 - takaisinsoittojärjestelmä)

Koronavirus voi ahdistaa sekä aikuista että lasta, alla olevista linkeistä löytyy tietoa ja ohjeita haastavaan tilanteeseen:

Työikäisten palvelut

Palveluyksikön esimies, aikuissosiaalityö
Teija Ahokas (ma. muissa tehtävissä 31.12.2022 asti)
puh. 040 839 8345


Sosiaalityöntekijät

Satu Vainio
puh. 040 184 3606

Tuuli Alamäki
puh. 040 1852861

Sosiaaliohjaajat
Virva Lammi
puh. 040 183 1701

-
puh. 040 144 7705

Maahanmuuttokoordinaattori
Lea Myllymäki
puh. 050 366 6591

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Marjut Aitonurmi
puh. 044 051 5782

Osoitteet

Käyntiosoite
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite
PL 20, 23501 Uusikaupunki
Laskutusosoite
PL 13, 23501 Uusikaupunki
Verkkolaskutusosoite
OVT-tunnus 003701440366001
Verkkolaskutusoperaattori 003703575029 CGI Suomi Oy

Lapsiperheiden palvelut

Lastensuojelu

Palveluyksikön esimies, lastensuojelu
Sosiaalityöntekijä
Anu Mäkelä, puh. 040 839 7345

Sosiaalityöntekijät
Anu Hukka, puh. 050 420 5199
Anu Mäkelä puh. 040 839 7345

Palvelutarpeen arviot / lastensuojeluilmoitukset

Sosiaalityöntekijä

Anniina Lindqvist, puh. 040 832 5345

Sosiaaliohjaaja
 

Perhekeskus

Käyntiosoite: Mörnenkatu 3, 4.krs

Ajanvaraus, ohjaus ja neuvonta:
Puh. 050 455 7996

Palveluyksikön esimies, perhekeskus
Sosiaalityöntekijä
Anu Mäkelä, puh. 040 839 7345

Lastenvalvoja
 puh. 040 5373607
 

Sosiaalipalvelujohtaja

Marika Lehtinen
puh. 040 486 0935

Vammaispalvelu

Palveluyksikön esimies, vammaispalvelut
Virka auki

Vammaispalveluohjaajat
Anu Merta puh. 050 567 2267
Suvi Laurila puh. 044 085 2050

 

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus ostaa sosiaaliasiamiespalvelut 1.5.2018 alkaen Oy Vasso Ab:ltä, joka tuottaa Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 §:n mukaiset sosiaaliasiamiespalvelut seuraavien kuntien ja kaupunkien alueilla:

Kaarina, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Raisio, Rusko , Somero, Sauvo, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä tai myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • avustaa tarvittaessa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia mahdollisena sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
  • seurata asiakkaan aseman ja oikeuksien toteutumista ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle.

Lain tarkoituksena on edistää asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon. Lain valmistelijat ovat lähteneet siitä, että sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä. Neuvontapalvelu on asiakkaalle maksutonta.

Sosiaaliasiamies Kati Lammi, OTM
puh. 050 559 0765, asiakaspuhelinaika ma klo 12-14 ja ti-to klo 9.-11, pe ei puhelinaikaa. Ei yhteydenottoja tekstiviesti- tai muita pikaviestejä käyttäen.
Postiosoite: Oy Vasso Ab/sosiaaliasiamies, Läntinen Pitkäkatu 21-23 E, 20100 Turku.
Tapaamisista sovitaan erikseen. Tapaamiset voidaan järjestää asiakkaan kotikunnassa.

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä myös Asiointitilin kautta. Asiointitilin kautta voi lähettää viestejä ja asiakirjoja turvallisesti sähköisesti. Tästä pääsee tutustumaan, rekisteröitymään ja kirjautumaan Asiointitilille: https://asiointitili.suomi.fi/
Huom! Sähköpostiin etunimi.sukunimi(at)vasso.fi tulleisiin asiakkaan yhteydenottoviesteihin ei ole mahdollista tietoturvasyistä vastata sähköpostitse.
 

 

Yhteydenotto sosiaalipäivystykseen:

Virka-aikana

Saat yhteyden Uudenkaupungin sosiaalipäivystykseen virka-aikana maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00 soittamalla hätäkeskuksen numeroon 112 tai soittamalla päivystysnumeroon 040 183 0954. Uudenkaupungin sosiaalipäivystys palvelee uusikaupunkilaisia ja Uudessakaupungissa oleskelevia, mikäli he ovat kiireellisten sosiaalipalvelujen tarpeessa virka-aikana.
 
Virka-ajan ulkopuolella alkaen 09.12.2019
Turun seudun sosiaalipäivystys auttaa virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin.
Turun sosiaalipäivystykseen saa yhteyden virka-ajan ulkopuolella
suoran asiakasnumeron kautta p. 02 2626 003.

Asiakasnumeron ohella yhteyden sosiaalipäivystykseen saa myös hätäkeskuksen (112) kautta.
 
Virka-ajan ulkopuolella Turun seudun sosiaalipäivystys palvelee kaikenikäisiä kiireellisten sosiaalipalveluiden tarpeessa olevia Varsinais-Suomen kuntien asukkaita tai kunnissa oleskelevia.
 
Kunnat ovat Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski TL, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa.
 
Sosiaalipäivystys antaa kiireellistä apua mm. lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa sekä neuvoo ja ohjaa aikuisväestöä sosiaalisissa ongelmissa. Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät hoitavat mm. kiireelliset lastensuojelu-, sosiaalihuolto- ja päihdehuoltolain mukaiset toimet.
 
Sosiaalipäivystykseen voi hakeutua oma-aloitteisesti esimerkiksi perheväkivaltatilanteissa. Sosiaalipäivystyksen henkilökunta tekee tarvittaessa kotikäyntejä. Myös eri viranomaiset ohjaavat asiakkaita sosiaalipäivystykseen. Virka-aikana kukin kunta vastaa kiireellisistä sosiaalipalveluista oman kuntansa alueella.
 
Sosiaalihuoltolaki edellyttää, että sosiaalipäivystykseen saa suoran yhteyden ympäri vuorokauden.
 
 

Hätätapauksissa saat yhteyden sosiaalipäivystäjään soittamalla yleiseen hätänumeroon 112

Omavalvonnan perusidea on palveluille laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.
 
Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. Sen tarkoituksena on kertoa lukijalle, miten varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelma kertoo myös sen, miten toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.

Merililjakoti

Palaja toimintakeskus

Aktivointikeskus Puusti

Vammaispalvelutoimisto

Työikäisten sosiaalipalvelut

Työpaja Väiski

Perhekeskus

Lastensuojelu