Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kalannin vanhainkoti

Kalannin vanhainkoti toimii 18-paikkaisena kotina ja hoitopaikkana dementoivaa sairautta sairastaville iäkkäille uusikaupunkilaisille, jotka eivät tule enää toimeen kotioloissaan runsaidenkaan kotihoidon palvelujen avulla, eikä heidän hoidon tarpeensa edellytä hoitoa terveyskeskuksen vuodeosastolla, sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa.

Vanhainkodissa on pitkäaikaishoidon lisäksi myös osavuorokautista päivä- tai yöhoitoa sekä tilapäishoitoa mm. omaishoidettaville omaishoitajan lomapäivien ajaksi.

Pitkäaikaisesta hoidosta päättää Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen SAS-työryhmä. Pitkäaikaishoitopaikalla hoitomaksu kattaa asumis-, ruoka- ja hoitokulut.

Jokaiselle vanhainkodin asukkaalle laaditaan yhteistyössä hänen ja hänen läheistensä kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Omahoitaja on kunkin asukkaan luottohenkilö, jonka kanssa voi hoitaa asioita.

Vanhainkodissa ei ole varsinaisia vierailuaikoja, vaan vierailijat ovat tervetulleita koska tahansa.

Hoitomaksut