Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hoitopaikan hakeminen

Kun runsaatkaan kotiin annettavat palvelut eivät riitä, täytetään hakemus ympärivuorokautiseen hoitoon. Hakemuslomakkeita saa vanhustyön toimistosta.
Hakemuksen saapumisen jälkeen asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi ja sen jälkeen hakemus käsitellään SAS-työryhmässä (SAS=selvitä, arvioi, sijoita). Asiakas saa hakemukseensa kirjallisen päätöksen.