Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vapaaehtoistoiminta

Huom! Vapaaehtoistyö on tauolla kesällä 2022


Vapaaehtoistoiminta on

ennaltaehkäisevää palvelua, jonka tavoitteena on edistää ikääntyneiden kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja kotona asumisessa selviämistä sekä tarjota mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Vapaaehtoistoiminta perustuu molemminpuoliseen vapaaehtoi-suuteen, vastavuoroisuuteen ja tasa-arvoon. Toiminta on luottamuksellista ja palkatonta ja asiakkaalle maksutonta. Se voi olla satunnaista tai säännöllistä. Vapaaehtoistoiminta toteutuu jokaisen omin taidoin ja valmiuksin. Vapaaehtoinen toimii itselleen sopivana aikana, itselleen parhaiten sopivissa tehtävissä joko itsenäisesti tai ammattihenkilöstön rinnalla.

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa

mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen, uuden oppimiseen, mielekkääseen toimintaan ja muiden auttamiseen. Ennen kaikkea vapaaehtoistoiminta tuo iloa sekä asiakkaalle että vapaaehtoiselle. Vapaaehtoisena voi toimia kertaluonteisesti tai toimintaan voi sitoutua pidemmäksi aikaa. Vapaaehtoistoimintaan osallistumien ei edellytä ammatillista koulutusta. Vapaaehtoiset haastatellaan ja perehdytetään tehtäväänsä ja heille järjestetään virkistystä sekä tarvittaessa lisäkoulutusta.

Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä ovat 65 vuotta täyttäneet sekä kotihoidon piiriin kuuluvat että yksityiset kuntalaiset.

Vapaaehtoistyötä voi tehdä myös vanhustyön eri toimipisteissä (vanhainkodit ym.), esim. käydä ulkoiluttamassa, juttelemassa, lukemassa lehtiä vanhuksille tai muulla tavalla virkistämässä heitä.

Vapaaehtoistoiminta on arvokasta ja antoisaa sekä toimijalle itselleen että asiakkaille. Jos haluat lisätietoa tai haluat lähteä mukaan toimintaan, ota yhteyttä vapaaehtoistyön koordinaattoriin!

Haluatko toimia vapaaehtoisena tai tarvitsetko vapaaehtoisen apua?

Apua voit pyytää tai tarjota kertaluonteiseen asiointiin. Asiointikäynti voi
tapahtua esim.
 • lääkärissä
 • laboratoriossa
 • virastoissa
 • kaupassa

Apua voi pyytää tai tarjota myös säännöllisesti toistuvaan toimintaan. Se voi
olla esim.
 • ulkoilua
 • kuntosalilla käyntiä
 • kirjastossa käyntiä
 • lehden lukua
 • seurustelua

Vapaaehtoistoimintaan ei kuulu
 • hoitotyö
 • siivoaminen
 • vessa-apuna toimiminen
 • pukeminen lukuun ottamatta päällysvaatteita
 • asiakkaan puolesta asiointi, ainoastaan asiakkaan kanssa yhdessä

Läsnäolo ja kohtaaminen ovat asioita jotka antavat jokaiselle sisältöä elämään. Jos sinulla on yksinkertaisesti antaa aikaasi, se riittää, mutta jos omaat erityistaitoja, saat niitäkin käyttää!

Vapaaehtoistoimijoita tarvitaan! Tuo oma ideasi esiin jotta voimme etsiä yhdessä tavan jolla pääset tarjoamaan apuasi.

Toivomus on että pyynnöt kertaluonteiseen asiointiin esitetään vapaaehtoistyön koordinaattorille hyvissä ajoin, mielellään viimeistään kolme arkipäivää ennen asiointia.
Huomioithan, että saat varmimmin tarvitsemaasi apua ilmoittamalla tarpeesta hyvissä ajoin.