Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan, huolenpidon ja asumisen järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella, perhehoitajan yksityiskodissa. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus turvalliseen arkeen perheessä sekä läheisiin ihmissuhteisiin. Perhehoito voi olla joko jatkuvaa tai lyhytaikaista perustuen ikäihmisen tai hänen läheisensä tarpeisiin.

Perhehoitolain mukaan perhehoitajan tulee käydä ennakkovalmennus ja saada tukea tehtävässään. Perhehoitaja ja kunta tekevät toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan muun muassa hoitopalkkiosta, kulukorvauksesta sekä perhehoitajan muusta tuesta kuten täydennyskoulutuksesta ja vapaiden järjestämisestä. Uusikaupunki kuuluu Varsinais-Suomen perhehoitoyksikköön, joka vastaa mm. ennakkovalmennuksesta sekä perhehoitajien ohjauksesta.

Tarvitseeko läheisesi perhehoitoa?
Ota yhteyttä perhehoidosta vastaavaan työntekijään. Hakemuksia saa ikäihmisten palveluiden toimistosta, Terveystie 4, Uusikaupunki (terveyskeskuksen 2. krs).
Kiinnostaako perhehoitajuus?
Kun sinua kiinnostaa toimia ikäihmisten perhehoitajana, ota yhteyttä perhehoidon koordinaattori Vilja Tuominen, puh. 050 408 3825.

 
Vanhustyön ohjaaja
Jaana Aitta
puh. 044 088 2820