Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Omaishoidon tuki

Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan asiakassuunnitelmassa.

Omaishoidon tuen myöntämisen kriteereistä ja tukeen varattavasta määrärahasta päättää sosiaalilautakunta. Hoitopalkkio maksetaan porrastetusti hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Hakemuslomakkeita saa Yhteispalvelupiste Passarista (Rauhankatu 10) ja vanhustyön toimistosta (Terveystie 4, 2. krs). Hakemuksen liitteeksi tarvittavan suostumuslomakkeen saa myös em. toimipaikoista.

Hakemuslomakkeet palautetaan vanhustyön toimistoon tai Yhteispalvelupiste Passariin tai postitse osoitteella:
Vanhustyön toimisto/Omaishoidon tuki
Terveystie 4, 23500 Uusikaupunki
 
Lisätietoja:

Omaishoidon koordinaattori
Mirva Lähteenmäki
puh. 044 351 5452

Geronomi
Outi Oksanen
puh. 050 468 6174

Vanhustyön toimistonhoitaja
Raija Yrttimaa
puh. 050 420 5187