Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Omaishoidon tuki

Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan ikääntyneen kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan asiakassuunnitelmassa.

Omaishoidon tuen myöntämisen kriteereistä ja tukeen varattavasta määrärahasta päättää sosiaalilautakunta. Hoitopalkkio maksetaan porrastetusti hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Hakemuslomakkeita saa Palvelupiste Passarista (Rauhankatu 10) ja  Ikäihmisten palveluiden toimistosta (Terveystie 4, 2. krs). Hakemuksen liitteeksi tarvittavan suostumuslomakkeen saa myös em. toimipaikoista.

Hakemuslomakkeet palautetaan Ikäihmisten palveluiden toimistoon tai Palvelupiste Passariin tai postitse osoitteella:
Ikäihmisten palveluiden toimisto/Omaishoidon tuki
Terveystie 4, 23500 Uusikaupunki
 
Lisätietoja:

Omaishoidon koordinaattori
Outi Oksanen
puh. 044 351 5452

Palvelusihteeri
Johanna Reede
puh. 040 630 8367