Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Odotusaika

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn keskimääräinen odotusaika


Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Sosiaalilautakunnan 23.1.2014 8§ päätöksellä ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn keskimääräinen odotusaika julkaistaan puolivuosittain
  • kaupungin internetsivuilla
  • vanhustyön toimiston ilmoitustaululla
  • Sakunkulman päiväkeskuksen ilmoitustaululla
  • vanhusneuvola Kompassin ilmoitustaululla
  • Kalannin vanhainkodin, Kalannin Palvelukeskuksen, Merituulikodin ja osasto Kuunarin ilmoitustauluilla
Tiedon saa myös suullisesti Ikäihmisten palveluiden toimiston, Sakunkulman päiväkeskuksen ja Seniorineuvola Kompassin henkilökunnalta.

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn keskimääräinen odotusaika on 8 vrk.

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut. Laskelma on aikaväliltä 1.1.-30.6.2022  ja julkaistu 2.8.2022.

Seuraavan kerran keskimääräinen odotusaika julkaistaan tammikuussa 2023 ajalta 1.7.-31.12.2022.