Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunari

Kuunari on 20-paikkainen kuntoutus- ja arviointiyksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaisia kuntoutus- ja arviointijaksoja uusikaupunkilaisille ikäihmisille kotona selviytymisen tueksi.

Kuntoutusjaksolla asiakkaalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa pyrimme ottamaan huomioon jokaisen asiakkaan tarpeet, toiveet ja mielipiteet sekä hänen fyysiset, psyykkiset, kognitiiviset ja sosiaaliset voimavaransa. Kuntoutusjaksolla asiakasta avustetaan ja tuetaan suoriutumaan päivittäisistä toimista mahdollisimman itsenäisesti. Asiakkaat osallistuvat oman henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelmansa toteuttamiseen sekä osastolla järjestettävään kuntouttavaan toimintaan, kuten liikunta- ja virikeryhmiin jaksamisensa mukaan.

Toimintamme on kuntoutumista ja toimintakykyä edistävää hoitoa ja kuntoutusta, jota toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Moniammatillisen työryhmän jäseninä ovat lääkäri, palveluesimies, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti sekä tarvittaessa ikäihmisten palveluiden palveluohjaus, toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti ja hammashuolto.

Arvoinamme ovat yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, rohkeus ja luottamus. Lupaamme tehdä kuntoutuksesta Kuunarissa kokonaisvaltaista ja asiakkaan tarpeista ja odotuksista lähtevää. Osastomme ilmapiiri on positiivinen ja ystävällinen. Työotteemme on kannustava niin asiakkaita kuin toinen toistammekin kohtaan. Tervetuloa turvallisin mielin kuntoutumaan!

 

Käyntiosoite: 
Kasarminlahdentie 4, 23500 Uusikaupunki

Palveluesimies
Josse Sirkiä
puh. 050 578 0305
josse.sirkia@uusikaupunki.fi

Osaston puh. 050 420 5280 tai 050 420 5250