Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotihoidon maksut

Jatkuvan kotihoidon maksut 1.1.2020 alkaen

Kuukausimaksu määräytyy tuloraja/kk ylittävistä bruttokuukausituloista seuraavien prosenttien mukaisesti:

Perhekoko Tuloraja/kk alle 5 h/kk 5-10 h/kk 10,1-20 h/kk 20,1-30 h/kk yli 30 h/kk
  € / kk % % % % %
1 hlö 588 € 15 20 25 30 35
2 hlöä 1 084 € 10 14 18 22 22
3 hlöä 1 701 € 9 12 15 18 18
4 hlöä 2 103 € 8 10 13 15 15
             
             

 
 
Jatkuvasta kotihoidosta perittävä korkein palvelumaksu on 62 €/tunti.

 

Tilapäisen kotihoidon maksu

Käyntimaksu on 12,00 €/käyntikerta. Kotihoidon palvelu katsotaan tilapäiseksi, jos sen kesto on alle kuukauden tai käyntejä on harvemmin kuin kerran viikossa.