Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotiin annettavat palvelut

Ikäihmisten on mahdollista saada kotiin apua erilaisin tavoin.
  • Kotihoito turvaa ja mahdollistaa ikäihmisen kotona asumisen silloin, kun omat voimavarat eivät riitä itsestä huolehtimiseen.
  • Kotihoidon tukipalveluilla voidaan helpottaa arjen sujumista kotona
Voit tutustua etukäteen kotihoidon saamisen kriteereihin sekä maksuihin.

Kotihoidon aluejako

Kartta kotihoidon aluejaosta.
Kartta kotihoidon aluejaosta.

Kotihoidon yhteystiedot

Palveluyksikön esimies
Mervi Huiskala
puh. 050 501 2820

Keskustan alue
alueen päivystysnumero 050 096 5104
Palveluesimies Laura Kirkkomäki
puh. 040 685 0962

Läntinen alue
alueen päivystysnumero 050 595 0207
Palveluesimies Maria Nurmi
puh. 040 664 0928

Itäinen alue
alueen päivystysnumero 050 082 8983
vs. Palveluesimies Anu Saari
puh. 040 683 5529

Geronomi/kotihoito
Eija Ränni
puh. 040 515 8194

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi