Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ikäihmisten palveluiden fysioterapia

Ikäihmisten palveluiden fysioterapeutin tehtävänä on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä toimimalla liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntijana osana moniammatillista työyhteisöä.  Tavoitteena on asiakkaan toiminnallisen aktiivisuuden säilyminen, palautuminen tai jäljellä olevan fyysisen toimintakyvyn kohentuminen.

Ikäihmisten palveluiden fysioterapeutin asiakkaita ovat kotihoidon piirissä olevat, omaishoidon ja  muistipoliklinikan asiakkaat sekä  ympärivuorokautisen hoidon asukkaat. Näille asiakasryhmille käynnit ovat maksuttomia. Asiakkaat ohjautuvat fysioterapeutille lääkärin, hoitajan tai muun yhteistyötahon kautta.  Asiakkaan kotiutuessa osastojaksolta tehdään tarvittaessa moniammatillinen arvio kotona selviytymisestä ja tarvittavista toimenpiteistä.

Ikäihmisten palveluiden fysioterapeutti tekee yleensä kotikäynnin, jolloin kartoitetaan asiakkaan fyysinen toimintakyky, apuvälinetarpeet , ohjataan itsenäisesti tehtäviä harjoituksia ja laaditaan tarvittaessa liikuntasopimus.  Fysioterapeutti voi toimia fyysisen toimintakyvyn asiantuntijana selvitettäessä asunnonmuutostöiden tarvetta tai palveluiden tarvetta kotona pärjäämisen turvaamiseksi.

Fysioterapeutti
Outi Nurmi
puh. 044 702 2888

Fysioterapeutti
Henrietta Rostén-Westilä
puh. 050 307 5205