Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten asiakasohjaus, puh. 040 563 7216.
Ma, ke ja pe klo 8.30-11.00 sekä ti ja to klo 12.00-15.00.


Jos koet itse tarvitsevasi tai läheisesi tarvitsevan apua kotona selviytymisessä, terveydellisissä asioissa, asumisessa tai sosiaalietuuksien hakemisessa, niin voit ottaa yhteyttä.

Voit varata ajan tapaamiseen tai voimme tehdä tarvittaessa kotikäynnin.

Vanhustyön toiminta-ajatus

Vanhustyön tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät avo- ja laitoshoidon palvelut.

Kaikkea työtä ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus.


 

Omavalvonnan perusidea on palveluille laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.
 
Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. Sen tarkoituksena on kertoa lukijalle, miten varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelma kertoo myös sen, miten toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.


Lisää tietoa laaduntunnustuksesta
 
Ikäihmisten palvelut koronaepidemian aikana
Yli 70 vuotiaat uusikaupunkilaiset, jotka eivät ole kotihoidon asiakkaita ja joilla ei ole mahdollisuutta saada asiointi- tai muuta vastaavaa apua omaisiltaan tai läheisiltään, voivat ottaa yhteyttä neuvontapuhelimeen 044 351 5370 (arkisin klo 10-11.30).
 
Käyntiosoite:
Mörnenkatu 2 (2.krs), 23500 Uusikaupunki

Toimistosihteeri
Raija Yrttimaa
puh. 050 420 5187

Palvelusihteeri
Satu Telén
puh. 050 420 5236

Palvelusihteeri
Johanna Reede
puh. 040 630 8367

Palveluohjauksen esimies
Jaana Aitta
puh. 044 088 2820 

Geronomi
Tuija Vainio
puh. 040 663 6039

Geronomi
Eija Ränni
puh. 040 515 8194

Sosiaaliohjaaja
Sirpa Hyörtti-Mannevaara
puh. 040 621 3154

Ikäihmisten palvelujohtaja
Kirsi Routi-Pitkänen
puh. 050 597 7588                                                  

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi