Lähikuva nopeustestipelistä.
Nuoriso

Arviointipäivä 9.4.2019

Avoimen nuorisotyön arviointiväline
- Vuorovaikutteinen palveluiden arviointipäivä Uudessakaupungissa

 
Nuorisopalvelut ovat mukana Avin rahoittamassa hankkeessa, jossa pyritään kehittämään avoimeen nuorisotyöhön entistä parempi arviointimenetelmä. Hankkeesta muodostuu nuorisotyön tunnusluku, joka vetää yhteen työn laadun ja vaikuttavuuden.
 
9.4.2019 järjestettiin Uudessakaupungissa nuorten, päättäjien ja virkamiesten yhteinen palveluiden arviointipäivä. Päivän aikana nuoret saivat kertoa ennakolta valittujen teemojen puitteissa, mitä mieltä he ovat asioista.

Teemoina olivat:
  • Oletko tyytyväinen nuorisotalojen toimintaan Uudessakaupungissa?
  • Oletko tyytyväinen vapaa-ajan/harrastustoimintaan Uudessakaupungissa?
  • Oletko tyytyväinen nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin Uudessakaupungissa?
  • Oletko tyytyväinen saamaasi tietoon nuorten tapahtumista ja tarjonnasta Uudessakaupungissa?
 
Päivä järjestettiin keskustelupäivä menetelmän avulla. Päivä alkoi nuorten omalla työskentelyllä, jossa ensin jokainen nuori kertoi oman mielipiteen kustakin aiheesta. Vastauksista pidettiin kirjaa, sekä punaisten ja vihreiden korttien avulla kukin ilmaisi onko tyytyväinen vai ei. Tämän jälkeen nuoret saivat valita yhden teemoista, jonka parissa kukin halusi jatkaa tarkemmin, mikä oli itselle tärkein teemoista. Näissä ryhmissä nuoret valmistelivat päättäjille ja virkamiehistölle kysymyksen, väittämän ja/tai ehdotuksen, joka sitten esitettiin iltapäivän osuudessa läsnäolleille edustajille. Näistä keskusteltiin lähes kahden tunnin ajan, jonka päätteeksi kirjoitettiin yhteinen etenemissuunnitelma.

Humakin tekemä englannin kielinen kuvaus menetelmästä löytyy youtubesta:
https://www.youtube.com/watch?v=GJChoKMQCiw&feature=youtu.be

Tällä sivulla voit seurata asioiden etenemistä! Tutustu myös sivun liitteisiin.

***************
TIEDOTUS

10.4.2019 Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan tehdä aloitteen viestinnän tehostamisesta kaupungissa.
3.5.2019 Vakka-Suomen nuorisotyöntekijät päättivät ottaa käyttöön #VakkaNuoret tägin somessa, jota kauttaa näkee paremmin alueen tarjontaa nuorille
15.5.2019 Nuorisovaltuusto toimitti kaupungivaltuustolle kaksi aloitetta: viestinnän tehostaminen sekä nuorisopassin käyttöönotto, aloitteet luettavissa liitteissä tällä sivulla
8.6.2019 Ukin yrittäjien UKIAPP on lanseerattu käyttöön, viimeistään kesälomien jälkeen tutkitaan mahdollisuutta parantaa tiedotusta nuorten tapahtumista appin kautta.
2.9. Uudenkaupungin nuorisopalvelut ottavat käyttöön #ukinuoret ja # ukiyouth hästägit, jotka toivottavasti parantavat tietoutta mitä Uudessakaupungissa nuorisopalvelut järjestävät. Toiveena on että tägit saataisiin kaupungissa laajasti käyttöön, aina kun on nuorille tarkoitettu toimintaa, ei vain nuorisopalveluiden järjestämää.

NUORISOTALOT

22.5.2019 Nuorisotalojen kesän aukiolot on päätetty huomoiden arviointipäivän palaute, kesällä on leiripäivien lisäksi nuokkaritoimintaa Vantissa ja Kalannissa. Tarkemmat aukiolot nettisivuilla ja somessa.
17.6.2019 Nuorisotalo Vanttiin ollaan perustamassa talotoimikuntaan, parantamaan nuorten vaikuttamismahdollisuutta nuorisotalotyöhön.
2.9.2019 Nuorisotalojen toiminta starttasi syyskaudelle laajennetuin aukioloin.
Syksy 2019 Yhdistysohjelman valmistelu on käynnissä, valmistunee helmikuussa 2020, jonka jälkeen voidaan hakea kumppaanuuksia yhdistyksistä, lisäämään aukioloja.

VAIKUTTAMINEN

6.6. ja 18.6. Järjestetään Tapahtumakatu- työpaja, johon nuorten äänen edustajana on kutsuttu nuorisovaltuusto (yhteyshenkilö Sonja Stenman)
17.6.2019 Nuorisotalo Vanttiin ollaan perustamassa talotoimikuntaan, parantamaan nuorten vaikuttamismahdollisuutta nuorisotalotyöhön.
06/2019 Kaveriporukka Ugilaisia poikia jätti kaupungin arkkitehdille aloitteen Scoottaus- paikasta, joka toimisi samalla nuorten kohtaamispaikkana.
4.7.2019 Uudenkaupungin sanomat julkaisi jutun nuorten vaikuttamiseen liittyen, johon oli haastateltu nuoria sekä nuorisopalveluiden henkilöstöä
17.8.2019 Nuorisovaltuusto perusti työryhmän miettimään miten tukea nuorten vaikuttamista Uudessakaupungissa.


HARRASTUS & VAPAA-AIKA

10.4.2019 Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan PJ Seppo Laine kontaktoi Novidan nuorisokahvila- asiassa. Novida ei pysty tarjoamaan ko palvelua.
06/2019 Kaveriporukka Ugilaisia poikia jätti kaupungin arkkitehdille aloitteen Scoottaus- paikasta, joka toimisi samalla nuorten kohtaamispaikkana.
08/2019  Grager Simmons keskusteli nuorisopalveluiden (sekä muiden kaupungin tahojen) kanssa perheiden/nuorten kohtaamispaikan perustamisesta -> jatkuu
29.11.2019 Nuoret toivat adressin jossa toivottiin laajempia aukioloja Vanttiin, tai toista tilaa jossa kokoontua.
2020 aiotaan aloittaa kokeiluna paikallisliikenne, pilotin suunnittelu on käynnissä.
Maaliskuussa 2020 toteutuu vapaa-ajanviettopaikka kokeilu, keskustassa, jossa Ugi yrittäjät vetäjinä. Avoin paikka, perjantaisin ja lauantaisin. 
Lisätietoja Arviointipäivästä ja asioiden edistämisestä antaa
nuorisopalvelujen vastaava Katriina Rauman 050 3835305, katriina.rauman (a) uusikaupunki.fi