Liikunta

Erityis- ja terveysliikunta

Uudessakaupungissa erityis- ja terveysliikunnan parissa on mahdollisuus harrastaa monenlaista. Sen mahdollistavat Eläkeläisyhdistykset, Kansanterveys- ja vammaisyhdistykset, Vakka-Suomen kansalaisopisto ja kaupungin liikuntatoiminta.

Erityisliikunnalla tarkoitamme sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on vamman, sairauden tai  muun toimintakyvyn heikkenemisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.

Itsellesi sopivan ryhmän voit etsiä Löydä liikunta oppaasta, jonka löydät tämän sivun liitteistä

Tarjolla on myös paljon eri tasoisia vesiliikuntaryhmiä, ne löydät tästä linkistä.
 
Kenelle: 65 vuotta täyttäneille uusikaupunkilaisille
Hinta: 55 €/vuosi
Ostopaikka: Uudenkaupungin uimahalli

Seniorikortin voi lunastaa koska tahansa Uudenkaupungin uimahallilta ja se on voimassa ostopäivästä vuoden eteenpäin.

Seniorikortti sisältää omatoimisen harjoittelumahdollisuuden Uudenkaupungin uimahallilla ja uimahallin kuntosalilla (ma, ke, pe koko päivä sekä ti ja to ennen klo 16.00) sekä Kalannin ja Lokalahden kuntosaleilla kaikkina aukioloaikoina.

Osallistuessa vesiliikuntaryhmiin maksetaan vielä erillinen ohjausmaksu.

Seniorikortti 65+ on näytettävä joka kerta uimahallin kassalla.

***
Seniorikortteihin lisätään voimassaoloaikaa uimahallin kiinniolo- ja ajanvarauspäivien verran (yht 233 päivää). Tai sen ajan, kun kortissa olisi ollut käyttöaikaa ennen uimahallin sulkemista.
Ajanvarausajan käyntikerrat vähennetään lisättävästä ajasta.
***
 

Uudenkaupungin liikuntapalvelut myöntää erityisliikunnan toiminta-avustusta seuroille ja yhdistyksille, avustus on tarkoitettu erityisryhmien ryhmäliikunnan kehittämiseen Uudessakaupungissa.

Erityisryhmien liikunnalla (erityisliikunta, soveltava liikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.

Avustuksen hakeminen

 • Avustusta voidaan hakea pitkin vuotta mm. ohjaajakuluihin, tilavuokriin, ohjaajakoulutuksiin.
 • Avustusta myönnetään tapauskohtaisesti ja niitä maksetaan budjettiin varatun määrärahan mukaisesti viranhaltijan päätöksellä.
 • Avustus myönnetään Uudessakaupungissa tapahtuvaan toimintaan, mutta järjestäjänä voi olla muukin kuin uusikaupunkilainen urheiluseura, vammaisjärjestö tai yhdistys.
 • Toiminnan tulee olla mahdollisuuksien mukaan kaikille avointa toimintaa.
Avustusta haetaan tällä lomakkeella.

Uudenkaupungin liikuntapalvelut tukee pitkäaikaissairaiden ja vammaisten uintimahdollisuuksia myöntämällä erityisuimakortteja uimahalliin. Kortti oikeuttaa uintiin Uudenkaupungin uimahallissa hallin aukioloaikoina sekä osallistumisen erityisryhmien ohjattuihin kuntosaliryhmiin.

Uimakortin hinta aikuisille

45 €/koko kausi
20 €/syyskausi
25 €/kevätkausi

Uimakortin hinta lapsille

25 €/koko kausi
10 €/syyskausi
15 €/kevätkausi

 • korttia anotaan hakulomakkeella, hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä ja toimittaa korttiin liitettävä valokuva
 • avustajan tarve tulee perustella hakemuksen yhteydessä, avustajan tulee olla täysi-ikäinen sekä aina tehtävässään avustettavan mukana
 • hakemus liitteineen toimitetaan uimahallin kassalle, kuoreen merkintä erityisuimakortti
 • kortti lunastetaan uimahallin kassalta

Erityisuimakorttia anotaan hakulomakkeella seuraavin perustein:

 • invalidiprosentti 70 tai yli
 • päätös pysyvästä työkyvyttömyyseläkkeestä
 • lasten korotettu vammaistukipäätös

Tässä