Kulttuuri ja vapaa-aika
Kulttuuri ja vapaa-aika

Avustukset

Lehtipuun oksat kuvattuna taivasta vasten.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluissa on haettavissa Hyvinvoinnin edistämisen (HYTE) avustus, Lasten ja nuorten harrastustoiminnan avustus sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan avustukset.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen hyvinvoinnin edistämisen avustusta myönnetään uuskaupunkilaisten hyvinvointia edistävään toimintaan. Vuonna 2021 HYTE-avustuksia kohdennetaan erityisesti

 • kaupunkilaisten sosiaalista terveyttä ja osallisuutta edistävään toimintaan,

 • lasten ja nuorten eriarvoisuutta vähentävään toimintaan,

 • kotoutumista edistävään toimintaan sekä

 • naisten toiminnan kehittämiseen Hakametsän alueella.

Avustusta myönnetään

 • yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja toimintaryhmille,

 • uusikaupunkilaisiin kohdistuvaan ja Uudessakaupungissa toteutettavaan uuteen toimintaan sekä

 • erityisesti toimijoiden yhteistyössä toteuttamaan toimintaan.

Avustus ei ole tarkoitettu hakijan sellaiseen perus- tai muuhun toimintaan, mihin myönnetään avustusta kaupungin muista avustusmäärärahoista.

Avustusta myönnetään toiminnan kuluista enintään 70 prosenttia toiminnan järjestelyistä aiheutuneisiin kustannuksiin hyväksyttyjä menotositteita vastaan.

Avustushakua varten tulee tehdä toimintasuunnitelma ja toimittaa selvitys kahden kuukauden kuluessa avustuksella toteutettavan toiminnan päättymisestä. Avustusta on haettava viimeistään 21 päivää ennen toiminnan aloittamista

Avustus myönnetään viranhaltijapäätöksenä määrärahojen puitteissa.

HYTE-avustus on jatkuvassa haussa ja hakemukset liitteineen tulee palauttaa viimeistään 1.11. hyvinvointi.vapaa-aika@uusikaupunki.fi tai postisosoitteella HYTE-avustus/Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, Välskärintie 2 C 23500 Uusikaupunki

Tiedustelut: hyvinvointi.vapaa-aika@uusikaupunki.fi,


Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden yhteistä harrastetoiminnan avustusta myönnetään uusikaupunkilaisiin kohdistuvan harrastetoiminnan järjestämiseen. Harrastetoiminnan päämääränä tulee olla mielekkään toiminnan järjestäminen nuorille ja lapsille siten, että harrastuksen aloittamiskynnys olisi mahdollisimman matala. Avustusta maksetaan harrastetoiminnan järjestelyistä aiheutuneisiin kustannuksiin hyväksyttyjä menotositteita vastaan. Avustusta haetaan erillisellä lomakkeelle viimeistään 21 päivää ennen toiminnan aloittamista. Avustusta myönnetään määrärahojen puitteissa viranhaltijan päätöksellä. Avustusten lisäksi kaupungin on mahdollista tukea harrastetoimintaa tarjoamalla eri toimijoille maksuttomia tai halpoja tiloja, joissa harrastetoimintaan voidaan järjestää.

Harrasteavustus on jatkuvassa haussa, hakemukset liitteineen tulee palauttaa viimeistään 1.11.
 
 • tukea on haettava viimeistään 21 päivää ennen toiminnan aloittamista
 • toiminnan tulee olla ohjattua ja suunniteltua mutta ei kilpailullista
 • kaikille avointa ja luokittelematonta
 • osallistujilta ei vaadita yhdistyksen jäsenyyttä
 • toimija sitoutuu markkinoimaan toimintaa käyttäen omia ja kaupungin osoittamia tiedotuskanavia
 • toimija sitoutuu raportointeihin

Avustuksista lisätietoja antavat:

HYTE avustus:
Hyvinvointijohtaja
Jan Vuorenlaakso
puh. 040 1912 747
lisäksi:
hyvinvointi.vapaa-aika (a) uusikaupunki.fi

Nuorisopalvelujen avustukset:
Nuorisopalvelujen vastaava Jennika Salonen
puh. 050 3835305

Liikuntapalvelujen avustukset:
Liikuntapalvelujen vastaava Heidi Vuori
puh. 050 552 5432

Kulttuuripalvelujen avustukset:
Kulttuuripalvelujen vastaava Petri Hatakka
puh. 050 074 3073

Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi