Kulttuuri ja vapaa-aika
Kulttuuri ja vapaa-aika

Avustukset

Lehtipuun oksat kuvattuna taivasta vasten.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluissa on haettavissa Hyvinvoinnin edistämisen (HYTE) avustus sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan avustukset.

Vuoden 2023 hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluille myönnetystä HYTE-avustuksen avustusmäärärahoista avustukset suunnataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) -painopisteiden mukaiseen työhön:

Kaupungin strategia #UKI20300 päämäärät hyvä elämä, kehittyvä yhteistyö ja hallittu kasvu luovat tavoitteita myös avustustoiminnan kehittämiseen.

Vuonna 2020 valmistui Uudenkaupungin yhdistysohjelma, jonka avulla rakennetaan perustaa ja toimenpiteitä kehittyvälle yhteistoiminnalle kaupungin ja yhdistystoimijoiden kanssa.

Yhdistyksille ja toimijoille myönnettävillä kohdennetuilla avustuksilla voidaan suunnata resursseja ja toimintaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä voi myös kannustaa avustusta hakevia tahoja suuntaamaan uudelleen toiminnan sisältöjä, uudistamaan toimintatapoja sekä hakeutumaan yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.

HYTE-avustuksia jaetaan painopisteiden mukaiseen työhön

Painopiste 1. Elintapaohjaus; ravitsemuksen ja liikkumisen edistäminen, kulttuurihyvinvointi 
 
Painopiste 2. Mielen hyvinvoinnin tukeminen; järjestöyhteistyö; ehkäisevä päihdetyö
 
Painopiste 3. Turvallisuuden ja osallisuuden edistäminen; kotouttamistyö, yhteisöllisyyden tukeminen, liikenneturvallisuustyö ja sosiaalinen vahvistaminen

HYTE- avustusta myönnetään:
 

Yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille, toimintaryhmille tai voittoa tavoittelemattomille yrityksille uusikaupunkilaisiin kohdistuvaan ja Uudessakaupungissa toteutettavaan toimintaan sekä erityisesti toimijoiden yhteistyössä toteuttamaan toimintaan.

Avustus myönnetään viranhaltijapäätöksenä määrärahojen puitteissa.

HYTE-avustus on jatkuvassa haussa ja hakemukset liitteineen tulee palauttaa viimeistään 1.11. hyvinvointi.vapaa-aika@uusikaupunki.fi tai postisosoitteella HYTE-avustus/Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, Mörnenkatu 2 C, 23500 Uusikaupunki

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso, puh. 040 191 2747

Avustuksista lisätietoja antavat:

HYTE avustus:
Hyvinvointijohtaja
Jan Vuorenlaakso
puh. 040 1912 747
lisäksi:
hyvinvointi.vapaa-aika (a) uusikaupunki.fi

Nuorisopalvelujen avustukset:
Nuorisopalvelujen vastaava Jennika Salonen
puh. 050 3835305

Liikuntapalvelujen avustukset:
Liikuntapalvelujen vastaava 
puh. 050 552 5432

Kulttuuripalvelujen avustukset:
Kulttuuripalvelujen vastaava Petri Hatakka
puh. 050 074 3073

Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Ajankohtaista