Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Toimielinten esittelijät ja sihteerit

Kaupunginvaltuusto
esittelijä: kaupunginhallitus
sihteeri: hallintoasiantuntija Jenni Teuri, puh. 040 572 6816

Kaupunginhallitus
esittelijä: kaupunginjohtaja Atso Vainio, puh. 040 567 5047
sihteeri: hallintoasiantuntija Jenni Teuri, puh. 040 572 6816

Lautakunnat

Keskusvaalilautakunta
sihteeri: asianhallintapäällikkö Outi Verha, puh. 050 380 0054

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
esittelijä: hyvinvointijohtaja
sihteeri: koulusihteeri Pirkko Raitio, puh. 050 568 6234

Opetus- ja kasvatuslautakunta
esittelijä: opetustoimenjohtaja Arja Kitola, puh. 040 480 2089
sihteeri: Marja-Leena Arvonen, puh. 044 723 5231

Sosiaalilautakunta
esittelijä:  sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen, puh. 050 575 6525
sihteeri: hallintosihteeri Emilia Rainiola, puh. 050 408 5810

Tarkastuslautakunta
esittelijä: puheenjohtaja Veera Kaitanen, puh. 044 518 4198
sihteeri: hallintoasiantuntija Jenni Teuri, puh. 040 572 6816

Tekninen lautakunta
esittelijät: tekninen johtaja Jari Nikkari, puh. 050 430 7001
kaupunkisuunnittelun asiat kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 050 074 3087
talousasiat talousjohtaja Anne Takala, puh. 0500 757 657
yksityistieasiat kiinteistöinsinööri Leena Viljanen, puh. 050 591 5688
sihteeri: toimistosihteeri Terhi Vehanti, puh. 050 420 5186

Terveyslautakunta
esittelijä: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen, puh. 050 575 6525 
sihteeri: hallintosihteeri Emilia Rainiola, puh. 050 408 5810

Ympäristö- ja lupalautakunta
esittelijät: rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi, puh. 050 402 4787
vs. ympäristönsuojelupäällikkö Seija Niskala, puh. 0440 515 778
kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 050 074 3087
sihteeri: toimistosihteeri Anu Hakkarainen, puh. 040 775 3789

Ympäristöterveydenhuollon lautakunta
esittelijä: ymp.terv.huollon johtaja Kaisa Nivola, puh. 044 355 6810
sihteeri: hallintosihteeri Emilia Rainiola, puh. 050 408 5810

Johtokunnat

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta
esittelijä: liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm, puh. 044 051 5317
sihteeri: toimistonhoitaja Tuula Kusmin-Renholm puh. 050 366 6588

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtokunta
esittelijä: liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm, puh. 044 051 5317
sihteeri: toimistonhoitaja Tuula Kusmin-Renholm puh. 050 366 6588

Nuorisovaltuusto
esittelijä: nuorisokuraattori Katriina Rauman, puh. 050 383 5305
sihteeri: palvelusihteeri Outi Soininen, puh. 050 383 5303