Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Lautakunnat ja johtokunnat 2021-2025

Lautakunnat 2021-2025

 • keskusvaalilautakunta
 • hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
 • opetus- ja kasvatuslautakunta
 • sosiaalilautakunta
 • tarkastuslautakunta
 • tekninen lautakunta
 • terveyslautakunta
 • ympäristö- ja lupalautakunta
 • ympäristöterveydenhuollon lautakunta

Liikelaitosten johtokunnat 2021-2025

 • Uudenkaupungin Veden johtokunta
 • Vakka-Suomen Veden johtokunta

Nuorisovaltuusto

Uudessakaupungissa toimii myös nuorisovaltuusto, johon valitaan 15 jäsentä kouluissa järjestettävissä vaaleissa. Jäsenten ikäraja 13-20 vuotta. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta.

Neuvostot

Kaupunginhallitus valitsee kaupungin edustajat vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon.