Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Lautakunnat ja johtokunnat 2021-2025

Lautakunnat 2021-2025

  • keskusvaalilautakunta
  • hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
  • opetus- ja kasvatuslautakunta
  • tarkastuslautakunta
  • tekninen lautakunta
  • ympäristö- ja lupalautakunta
  • ympäristöterveydenhuollon lautakunta

Liikelaitosten johtokunnat 2021-2025

  • Uudenkaupungin Veden johtokunta
  • Vakka-Suomen Veden johtokunta

Nuorisovaltuusto

Uudessakaupungissa toimii myös nuorisovaltuusto, johon valitaan 15 jäsentä kouluissa järjestettävissä vaaleissa. Jäsenten ikäraja 13-20 vuotta. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta.

Neuvostot

Kaupunginhallitus valitsee kaupungin edustajat vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon.