Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Kaupunginvaltuusto

Kaupungin ylimpänä hallintoelimenä on valtuusto, jonka jäsenet Uudenkaupungin äänioikeutetut asukkaat ovat edustajikseen valinneet. Uudessakaupungissa on kaupungin asukasluvun perusteella 43 valtuutettua. Valtuusto käyttää kaupungin päätösvaltaa sikäli, kun siitä ei ole erikseen toisin säädetty tai valtuusto ei ole toimivaltaansa siirtänyt muulle toimielimelle.

Valtuuston päättää kuntalain 14 §:n mukaan:

 1. kuntastrategiasta
 2. hallintosäännöstä
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 11. luottamushenkilöisen taloudellisten etuuksien perusteista
 12. tilintarkastajien valitsemisesta
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu vuonna 2020 pääsääntöisesti kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18.30 alkaen kulttuurikeskus Crusellissa, Kullervontie 11. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Niistä ilmoitetaan paikallisessa lehdessä ja kaupungin kotisivuilla.

Valtuuston esityslista

Kaupunginvaltuuston kokouksessa asiat käsitellään esityslistan pohjalta. Käsiteltävät asiat ovat kaupunginhallituksen esityksiä valtuustolle. Valtuuston sihteerinä toimii hallintoasiantuntija.

Valtuuston esityslistan voi lukea kaupungin kotisivulla kohdasta esityslistat ja pöytäkirjat.

Valtuuston kokoukset pidetään pääasiassa kulttuurikeskus Crusellissa, Kullervontie 11. Kokoukset pidetään maanantaisin ja ne alkavat yleensä klo 18.30. Ne ovat julkisia, joten yleisö voi tulla seuraaman kokousta Crusellin saliin.

Vuoden 2021 kaupunginvaltuuston kokoukset pidetään seuraavasti:

 • 8.2.
 • 8.3.
 • 19.4.
 • 14.6.
 • 16.8. (uusi valtuusto)