Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Kaupunginhallitus

Virastotalo Mörne Uudessakaupungissa

Kaupunginhallitus on valtuuston ohella tärkein toimielin kunnallishallinnossa. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Uudenkaupungin kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty kuntalain 39 §:ssä ja hallintosäännössä.

Kaupunginhallitus kokoontuu yleensä maanantaisin vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Heinäkuussa ei ole kokouksia. Varsinaisten kokousten lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Lisäksi pidetään iltakoulutyyppisiä eri teemoihin liittyviä kokouksia. Asiat käsitellään kaupunginjohtajan esittelystä. Kokouksen sihteerinä toimii hallintoasiantuntija.

Kokoukset pidetään kaupungin virastotalossa kaupunginhallituksen kokoushuoneessa alkaen klo 17.30. Kaupunginhallituksen kokoukset eivät ole julkisia, ellei kaupunginhallitus toisin päätä.

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla.
 

Tammikuu 11.1. (tarv.), 18.1.
Helmikuu 1.2., 15.2.
Maaliskuu 1.3., 15.3., 29.3.
Huhtikuu 12.4., 26.4.
Toukokuu 3.5.(tarv.), 10.5., 24.5.
Kesäkuu 7.6., 21.6. 
Elokuu  9.8. (uusi hallitus)
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

Kaupunginhallituksen jäsenten yhteystiedot


Jaana Reijonsaari-Korsman, pj, SDP
puh. 044 556 8117
jaana.reijonsaari-korsman@uusikaupunki.fi

Raimo Löfstedt, I vpj
puh. 0400 181 191
raimo.löfstedt@gmail.com

Heikki Wala, II vpj Pro Uki
puh. 050 566 1140
heikkiwala@hotmail.com

Pentti Aitamurto, VAS
puh. 0400 744 576
peaitam@gmail.com

Jarmo Kolkka, SDP
puh. 0500 790 417
jarmo.kolkka@uusikaupunki.fi

Mauri Kontu, KESK
puh. 044 742 7010
mauri.kontu@vahterus.com

Lea Myllymäki, SDP
puh. 050 381 7634
leamyllymaki@gmail.com

Johanna Kutila, KOK
puh. 044 540 8734
jokutila@gmail.com

Heli-Päivikki Laurén, SDP
puh. 050 518 7557
helipaivikki@luukku.com

Birgitta Runola, KESK
puh. 040 072 9810
birgitta.runola@gmail.com

Sami Virtanen, PS
puh. 050 343 1003
samivirtanen17@gmail.com