Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Ohjeet ja säännöt

Hallinnon järjestäminen

Kunta päättää hallintonsa järjestämisestä, jota varten valtuusto tai hallitus hyväksyy tarpeelliset säännöt ja ohjeet, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.

Uudenkaupungin voimassa olevat säännöt ja ohjeet