Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Kaupunginarkisto

Kaupunginarkisto toimii kaupungin keskusarkistona ja huolehtii kaupungin toiminnan yhteydessä kertyneiden pitkään ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen päätearkistoinnista.

Arkisto vastaa säilyttämiensä asiakirjojen tietopalvelusta ja Uudenkaupungin kaupungin arkistotoimen kehittämisestä ja ohjauksesta osana kaupungin asiakirjahallintoa.

Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut.
Katso kaupunginhallituksen 12.2.2007 § 81 päätös.

Arkisto antaa arkistonmuodostajina toimiville kaupungin palvelukeskuksille arkistotoimen ja asiakirjahallinnon ohjausta ja neuvontaa.

Tiedonhallintapäällikkö
Outi Verha
puh. 050 380 0054
Käyntiosoite:
Mörnenkatu 2, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Laskutusosoite: PL 13, 23501 Uusikaupunki
Vaihde: 02 845 151 (ma-pe klo 8-16)
Faksi: 02 8451 5312

Asiakaspalvelu Mörnessä
Mörne on suljettu 4.-29.7. keskitettyjen kesälomien vuoksi.
Kaupungin puhelinvaihde (02 845 151) ja Palvelupiste Passari ovat avoinna normaalisti. 

Sähköpostit
Kirjaamo: kirjaamo@uusikaupunki.fi
Henkilökunta: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi