Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisen hoidon tuki

Alle kouluikäisen vanhemmilla on mahdollisuus valita kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vaihtoehtona yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen päivähoitopalvelun tuottaja. Tuki on lakisääteinen, sen maksatuksesta huolehtii KELA.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Uudessakaupungissa maksetaan kuntalisää Kelan lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi.

Ryhmäperhepäivähoidon kuntalisä täysimääräisenä on 400 €/lapsi/kk.
Perhepäivähoidon kuntalisä täysimääräisenä on 220 €/lapsi/kk alle 3-vuotias lapsi, 200 €/kk yli 3-vuotias lapsi.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisään oikeuttavan hoidon tulee olla kokopäiväistä YLI 5 h/päivä kestävää tai kokopäiväistä YLI 20 h/viikko kestävää.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää voi saada, mikäli:
 • Lapsesta saadaan Kelan kautta maksettavaa yksityisen hoidon tukea.
 • Lapsi asuu tosiasiallisesti Uudessakaupungissa.
 

Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli

Palveluseteli on kunnan myöntämä tuki kun perhe valitsee hoitopaikaksi yksityisen päiväkodin. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, hoitopaikan ja perheen tulojen mukaan. Perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

Perhe voi hakea kaupungilta palveluseteliä ja valita hoitopaikan kaupungin hyväksymien yksityisten palvelusetelipäiväkotien joukosta. Seteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja omaan maksuosuuteen. Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon tukea.

Miten palveluseteliä haetaan
 1. Perhe hakee varhaiskasvatusta palvelusetelipäiväkodista.
 2. Paikan saatuaan perhe tekee palvelusetelipäiväkodin kanssa kirjallisen sopimuksen lapsen varhaiskasvatuksesta.
 3. Palvelusetelin arvon määrittämistä varten hoidontuottaja lähettää palvelusopimuksen ja perhe palvelusetelihakemuksen ja tulotiedot osoitteella: Uudenkaupungin kaupunki, toimistosihteeri Tuula Damberg, PL 20, 23501 Uusikaupunki.
Lapsikohtaisen palvelusetelin arvo muodostuu palveluntuottajan perimän maksun ja lapselle määritellyn omavastuuosuuden (= varhaiskasvatuksen asiakasmaksu) erotuksesta.

Palvelusetelin arvot 1.8.2022 alkaen
 • alle 3-vuotias 1575 €/kk
 • yli 3-vuotias 900 €/kk

Ilmoitusvelvollisuus
Lapsen palvelusetelin arvo tarkistetaan vuosittain. Tarkistamista varten perheeltä pyydetään tulotiedot. Perheen tulee kuitenkin oma-aloitteisesti ilmoittaa kaupungille, kun
 • perheen tulot muuttuvat +/- 10 % esimerkiksi työttömyyden tai työhön menon vuoksi
 • perhesuhteissa tapahtuu muutos, esimerkiksi perheenjäsenten määrä muuttuu
 • lapsen huoltajuus muuttuu
 • perheen osoite muuttuu
 • lapsen palvelutarve muuttuu
 • lapsen hoitosuhde päättyy
Yksityiset päiväkodit Uudessakaupungissa

Lisätietoja:
Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri Tuula Damberg,
puh. 050 420 5174