Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut hallinto

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus neuvoo ja ohjaa perheitä varhaiskasvatukseen hakemisessa sekä lasten hoidon tukiin liittyvissä asioissa. Palveluohjaus tekee myös lapsivalinnat kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Uusikaupunki on jaettu varhaiskasvatuksen palvelualueisiin. Alueilla on alue-esimies joka vastaa alueensa päiväkotihoidosta, esiopetuksesta ja perhepäivähoidosta.
Varhaiskasvatukseen sijoittaminen ja maksupäätösten teko tapahtuu Uudessakaupungissa keskitetysti varhaiskasvatuspalveluiden toimiston kautta.Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta
Huoltajalla on oikeus muistutuksen tekemiseen kunnallisen tai palvelusetelillä tuotetun varhaiskasvatuksen toiminnasta, jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä (Varhaiskasvatuslaki 54§)

Muistutus tehdään toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.
Muistutus-lomake

 
Käyntiosoite: 
Mörnenkatu 2, 4. krs. 23500 Uusikaupunki
Postiosoite: 
PL 20, 23501 Uusikaupunki
puh.02 845 151
e-mail: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Varhaiskasvatuksen johtaja
Annina Kiiveri, puh. 040 525 4473


Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
Outi Lahti, puh. 050 383 5653, palveluohjaus ja lasten sijoittelu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja kuntalisät
Toimistosihteeri Tuula Damberg, puh. 050 420 5174