Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan 1.8.2021


Varhaiskasvatusmaksut tarkistetaan vuosittain elokuun alusta alkaen. Lisäksi tänä vuonna hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista (1052/2020) on hyväksytty ja tulee voimaan 1.8.2021. Asiakasmaksulain muutosten myötä tulee uusi tulorajataulukko ja toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 % (nykyisen 50 sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Tulorajoja on korotettu 31 %, jolloin monen perheen asiakasmaksut alenevat. Varhaiskasvatuspalvelut lähettää kesä-syyskuun aikana perheille uudet maksupäätökset, joissa on huomioitu uudet tulorajat.

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan.
Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava.
Asiakasmaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku lähtee kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli verkkolaskua ei ole valittu.

Perheen bruttotulorajat ja maksuprosentit indeksitarkistuksen jälkeen 1.8.2021 alkaen
 
Perheen koko henkilöä Vähimmäistuloraja 1.8.2020 alkaen €/kk Vähimmäistuloraja 1.8.2021 alkaen €/kk Korkein maksu %
2 2136 2798 10,70
3 2756 3610 10,70
4 3129 4099 10,70
5 3502 4588 10,70
6 3874 5075 10,70


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu perheen arvioimaan ja ennalta sovittuun lapsen viikoittaiseen varhaiskasvatusaikaan. Lapsen viikoittainen varhaiskasvatuksen tarve voi vaihdella vanhempien työvuorojen mukaan. Varhaiskasvatusaika sovitaan keskimääräisen viikkotuntimäärän mukaan ja siitä tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Maksu on kokoaikaisesta maksusta
  1.    60 % kun palvelun tarve on enintään 20 h viikossa ja enintään 80 h kuukaudessa
  2.    70 % kun palvelun tarve on enintään 27,5 h viikossa ja enintään 110 h kuukaudessa
  3.    80 % kun palvelun tarve on enintään 35 h viikossa ja enintään 140 h kuukaudessa
  4.    100 % kun palvelun tarve on keskimäärin vähintään 35 h viikossa ja vähintään 140 h kuukaudessa
  5.    Perhepäivähoidossa voidaan valita vaihtoehdot 3 ja 4
  6.    Esiopetusta täydentävä hoito, vaihtoehdot 1, 2 ja 3

Enimmillään nuorimman lapsen maksu on 288 e/kk. Perheen toisesta lapsesta maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta eli 115 e/kk. Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58 e/kk. Alle 27 euron kuukausimaksua ei peritä.
 
Perheen koko Tuloraja, jolla 288,00 euron
kuukausimaksu
2 5485
3 6297
4 6786
5 7275
6 7762


Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on
olennaisesti (10 %) muuttunut tai osoittautuu virheelliseksi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan ilmoittamiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Indeksinä käytetään opetustoimen hintaindeksiä. Indeksitarkistus tehdän kahden vuoden välein (seuraava 2022).


Sopimus vähemmästä palveluntarpeesta

Kuukausittain perittävä asiakasmaksu perustuu varattuun tuntimäärään varhaiskasvatuksessa. Varattujen varhaiskasvatustuntien määrää seurataan kuukausittain. Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena ylittävät varatut tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista palvelutuotteen hintaa. Tällöin tehdään uusi sopimus lapsen varhaiskasvatukseen varattavista tunneista ylityskuukaudesta lähtien. Mikäli varhaiskasvatukseen käytetyt tunnit alittavat varatut tunnit kuukaudessa, peritään maksu varattujen tuntien mukaisesti. Maksuun vaikuttavista varhaiskasvatukseen varatuista tuntien määrästä vanhemmat sopivat ennen maksun määräämistä päiväkodin johtajan tai varhaiskasvatuksen palveluohjaajan kanssa vähintään kahden kuukauden sopimuksen.Tulotietojen tarkistus/ maksupäätökset ja palvelusetelit  toimistosihteeri Tuula Damberg, puh. 050 420 5174.
Varhaiskasvatuspaikat, palveluohjaus, maksupäätökset varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Outi Lahti, puh. 050 383 5653.
Varhaiskasvatusmaksujen laskutus taloussihteeri Satu Saarinen, puh. 050 420 5181.
Käyntiosoite:
Mörnenkatu 2, 4. krs, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, PL 20, 23501 Uusikaupunki

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus puh. 050 383 5653


Varhaiskasvatuspaikkojen tiedustelu, palveluohjaus
Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Outi Lahti
puh. 050 383 5653
 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisäpäätökset, palveluseteli, palveluohjaus
Varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri
puh. 040 525 4473

Tulotietojen tarkistus/ varhaiskasvatuksen maksupäätökset ja palvelusetelit
Toimistosihteeri Tuula Damberg
puh. 050 420 5174

Laskutus
Taloussihteeri Satu Saarinen
puh. 050 420 5181

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi