Suomi
Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan 1.8.2020


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korkein kokoaikainen maksu alenee ja tulorajoihin tulee korotuksia 1.8.2020 alkaen. Monen perheen asiakasmaksu alenee kun tulorajat nousevat. Varhaiskasvatuspalvelut lähettää elo-syyskuussa perheille uudet maksupäätökset, joissa on huomioitu uudet tulorajat.

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan.
Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava.
Asiakasmaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku lähtee kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli verkkolaskua ei ole valittu.

Perheen bruttotulorajat ja maksuprosentit indeksitarkistuksen jälkeen 1.8.2020 alkaen
 
Perheen koko henkilöä Vähimmäistuloraja 1.8.2018 alkaen €/kk Vähimmäistuloraja 1.8.2020 alkaen €/kk Korkein maksu %
2 2102 2136 10,70
3 2713 2756 10,70
4 3080 3129 10,70
5 3447 3502 10,70
6 3813 3874 10,70






Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu perheen arvioimaan ja ennalta sovittuun lapsen viikoittaiseen varhaiskasvatusaikaan. Lapsen viikoittainen varhaiskasvatuksen tarve voi vaihdella vanhempien työvuorojen mukaan. Varhaiskasvatusaika sovitaan keskimääräisen viikkotuntimäärän mukaan ja siitä tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Maksu on kokoaikaisesta maksusta
  1.    60 % kun palvelun tarve on enintään 20 h viikossa ja enintään 80 h kuukaudessa
  2.    70 % kun palvelun tarve on enintään 27,5 h viikossa ja enintään 110 h kuukaudessa
  3.    80 % kun palvelun tarve on enintään 35 h viikossa ja enintään 140 h kuukaudessa
  4.    100 % kun palvelun tarve on keskimäärin vähintään 35 h viikossa ja vähintään 140 h kuukaudessa
  5.    Perhepäivähoidossa voidaan valita vaihtoehdot 3 ja 4
  6.    Esiopetusta täydentävä hoito, vaihtoehdot 1, 2 ja 3

Enimmillään nuorimman lapsen maksu on 288 e/kk. Perheen toisesta lapsesta maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta eli 144 e/kk. Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58 e/kk. Alle 27 euron kuukausimaksua ei peritä.
 
Perheen koko Tuloraja, jolla 288,00 euron
kuukausimaksu
2 4823
3 5443
4 5816
5 6189
6 6561


Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on
olennaisesti (10 %) muuttunut tai osoittautuu virheelliseksi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan ilmoittamiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Indeksinä käytetään opetustoimen hintaindeksiä. Indeksitarkistus tehdän kahden vuoden välein (seuraava 2022).


Sopimus vähemmästä palveluntarpeesta

Kuukausittain perittävä asiakasmaksu perustuu varattuun tuntimäärään varhaiskasvatuksessa. Varattujen varhaiskasvatustuntien määrää seurataan kuukausittain. Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena ylittävät varatut tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista palvelutuotteen hintaa. Mikäli tunnit toistuvasti ylittyvät, tehdään uusi sopimus lapsen varhaiskasvatukseen varattavista tunneista. Mikäli varhaiskasvatukseen käytetyt tunnit alittavat varatut tunnit kuukaudessa, peritään maksu varattujen tuntien mukaisesti. Maksuun vaikuttavista varhaiskasvatukseen varatuista tuntien määrästä vanhemmat sopivat ennen maksun määräämistä varhaiskasvatuksen alue-esimiehen tai palvelunohjaajan kanssa vähintään kahden kuukauden sopimuksen.



Tulotiedot tarkistaa, maksupäätökset valmistelee toimistosihteeri Tuula Damberg, puh. 050 420 5174.
Maksupäätöksistä vastaa varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Outi Lahti, puh. 050 383 5653.
Laskutuksesta vastaa taloussihteeri Satu Saarinen, puh. 050 420 5181.
Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C 4. krs, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, PL 20, 23501 Uusikaupunki

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus puh. 050 383 5653

 


Varhaiskasvatuspaikkojen tiedustelu ja maksut, palveluohjaus
Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Outi Lahti
puh. 050 383 5653
 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisäpäätökset, palveluseteli, palveluohjaus
Varhaiskasvatuksen johtaja Greta Lahdenranta
puh. 040 525 4473

Tulotietojen tarkistus/ varhaiskasvatuksen maksupäätösten ja palvelusetelien valmistelu
Toimistosihteeri Tuula Damberg
puh. 050 420 5174

Laskutus
Taloussihteeri Satu Saarinen
puh. 050 420 5181

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi