Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki on osa varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet ja oppimiseen ja kehittymiseen liittyvät tarpeet. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä.

Uudenkaupungin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on käytössä kasvun ja oppimisen tuen kolmiportainen malli, jossa tuki jaotellaan yleiseksi, tehostetuksi ja erityiseksi tueksi. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo) työskentelevät Uudessakaupungissa alueellisesti. Tehtävänä on ohjata varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja huoltajia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Veo osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien toiminta-alueet ovat muuttuneet 2.8.2021 alkaen.
Tällä hetkellä alueemme on jaettu seuraavasti:
MYLLYMÄEN PÄIVÄKOTI
Veo Liisamaija Lehtonen
PÄIVÄKOTI PISARA
Veo Liisamaija Lehtonen
HAKAMETSÄN PÄIVÄKOTI
Veo Henna Kiela
Esiopetus Ulriikka Aaltonen
SEIKOWIN PÄIVÄKOTI
Veo Saija Tanhuanpää
PÄIVÄKOTI SATULINNA
Veo Pia Henriksson
PÄIVÄKOTI KAUNISRANTA
Veo Saija Tanhuanpää
Veo Taina Pusa
KALANNIN PÄIVÄKOTI
Veo Kirsi Hellsten
PÄIVÄKOTI LOKKI JOONATAN, Lokalahti
Veo Pia Henriksson
RYHMIS SATAKIELI
Veo Saija Tanhuanpää
PERHEPÄIVÄHOITO
Veo Liisamaija Lehtonen
Veo Saija Tanhuanpää
Veo Henna Kiela
Veo Kirsi Hellsten, Kalanti
 
Paikallaolomme voi tarkistaa henkilökunnalta tai voit jättää soittopyynnön.
  

Liisamaija Lehtonen

puh. 040 192 8624
Alue: Myllymäen päiväkoti (vuorohoito), päiväkoti Pisara ja perhepäivähoito

Saija Tanhuanpää

puh. 040 352 6785
Alue: Seikowin päiväkoti, päiväkoti Kaunisranta, ryhmis Satakieli ja perhepäivähoito

Henna Kiela

puh. 044 351 5790 
Alue: Hakametsän päiväkoti ja perhepäivähoito

Kirsi Hellsten

puh. 040 096 4123
Alue: Kalannin päiväkoti ja alueen perhepäivähoito

Pia Henriksson

puh. 040 621 0424
Alue: päiväkoti Satulinna, päiväkoti Lokki Joonatan ja perhepäivähoito

Taina Pusa

puh. 044 700 5420
Alue: päiväkoti Kaunisranta ja Pärske-ryhmä

Esiopetuksen S2 (suomi toisena kielenä) esiopetuksessa

Ulriikka aaltonen, puh. 040 620 4356
Alue: Hakametsän päiväkoti + muu esiopetus

S2 (suomi toisena kielenä) varhaiskasvatuksen opettajat

Katri Varjonen, puh. 040 643 0303
Odetta Lee-Simmons, puh. 040 132 0101

S2 (suomi toisena kielenä) varhaiskasvatuksen avustajat

Essi Hakkarainen,  Myllymäen päiväkoti
Elina Nieminen,  päiväkoti Kaunisranta
Timo Turunen,  Hakametsän päiväkoti
Kristiina Riuttula,  Hakametsän päiväkoti


Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi