Suomi
Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Esiopetus / Preschool

Maksutonta esiopetusta kuusivuotiaalle lapselle järjestetään Uudessakaupungissa päiväkodeissa.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa hänen myönteistä minäkuvaansa. Työskentely esiopetuksessa perustuu leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta lähtevään toimintaan.

Esiopetuksessa noudatetaan omaa esiopetussuunnitelmaa, joka pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin. Yksittäisten taitojen sijaan tärkeänä pidetään lapsen yleisten oppimisvalmiuksien kehittymistä. Lapsi oppii toimiessaan ja leikkiessään yhdessä toisten lasten kanssa.

Esiopetus toteutetaan 2021-2022 lukuvuonna 11.08.2021 - 31.05.2022 ja lukukausien aikana pääsääntöisesti noudatetaan koulujen loma-aikoja. Esiopetuspäivän pituus on noin neljä tuntia, vähintään 700 tuntia vuodessa.

Esiopetusta ei järjestetä koulujen loma-aikoina:
  • syysloma 11. - 17.10.2021 (viikko 41)
  • joululoma 20.12.2021 - 9.1.2022
  • talviloma 21.2. - 27.2.2022 (viikko 8)

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN TOIMINTAKAUDELLE 2021-2022 (ajalla 1.-5.3.2021/ viikko 9)

Lapset osallistuvat vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista esiopetukseen. 11.8.2021 aloittavat esiopetuksen vuonna 2015 syntyneet lapset. Esiopetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti. Vuonna 2015 syntyneiden lasten huoltajille, joilla on väestötietojen mukainen kotipaikka Uusikaupunki, lähetetään kirje, jossa tiedotetaan ilmoittautumisesta.

Esiopetukseen hakiessa valitse toiveeksi lapsen tulevaa koulua lähinnä oleva päiväkoti.

Päätökset lasten esiopetus/ varhaiskasvatuspaikoista tehdään kevään aikana.

ESIOPETUKSEN LISÄKSI TARVITTAVA VARHAISKASVATUS:

Esiopetuksen lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta tulee hakea erikseen. Varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa kuin lapsen esiopetuskin. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisen edellytyksenä on, että lapsen varhaiskasvatustarve johtuu vanhempien työssäkäynnistä, kokopäiväisestä opiskelusta tai se on tarpeen lapsen tuen, kehityksen tai perheen olosuhteiden takia. Varhaiskasvatuksesta peritään maksu.

ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Esiopetusta järjestetään kaikissa Uudenkaupungin päiväkodeissa, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. Esiopetus on maksutonta. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa.


Hae sähköisesti

Varhaiskasvatukseen (esiopetus ja varhaiskasvatus) haetaan sähköisellä hakemuksella. Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä palvelua, varhaiskasvatuspaikkahakemuksen voi hakea lähimmästä päiväkodista tai varhaiskasvatuspalveluista virastotalolta tai tulostaa alla olevasta linkistä.

Maksuton esiopetuskuljetus

Mikäli lapsi osallistuu vain esiopetukseen, järjestetään tarvittaessa, matkan ollessa yli 3 km, maksuton kuljetus lähimpään esiopetuksen järjestämispaikkaan ja takaisin. Kuljetus tapahtuu pääsääntöisesti bussikuljetuksena.

Maksutonta esiopetuskuljetusta voi hakea tällä tulostettavalla lomakkeella. Hakemus toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen (Tuula Damberg), Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki.