Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Aloitus varhaiskasvatuspalveluissa

Kun lapsi aloittaa ihan ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksessa tai uudessa lapsiryhmässä on tämä hänelle iso askel. Uuteen ryhmään meneminen on aina jännittävä asia, myös aikuiselle. Alkuvaihe on merkittävä sopeutumisen ja luottamuksen kannalta.

Tutustumisvaiheessa lapsi ja vanhemmat oppivat tuntemaan varhaiskasvatuspaikan ympäristön, rutiinit, ryhmän lapset ja henkilökunnan niin hyvin kuin mahdollista. Ensimmäisessä tapaamisessa käydään ilman lasta ja keskustellaan varhaiskasvatuksesta ja lapsestanne. Näin ollen vanhemman luottamus heijastuu myös lapseen, kun hänet tuodaan ensimmäistä kertaa hoitoon.

Alussa on noin kahden viikon ”pehmeä lasku”, lapsesta riippuen, jonka aikana lapsi käy lyhyillä vierailukäynneillä aikuisen kanssa, näin lapsella on vanhempi turvana, mutta hän voi tutustua itsenäisesti toisiin lapsiin. Ryhmässä vietettyä aikaa pidennetään vähitellen. Tutustumisaikataulu sovitaan perheen kanssa.

Tutustumisvaihe päättyy kun lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ilman vanhemman läsnäoloa ja vanhemmat voivat jättää lapsensa luottavaisin mielin hoitoon. Lastenhoitajat ottavat lapsen tunteet huomioon ja lohduttavat tarvittaessa.

Sinä vanhempana tiedät mitä hoitajien tulisi tietää lapsesta, kerro vaikka pieneltäkin tuntuvat asiat. Tämä voi helpottaa lapsen oloa. On tärkeä että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja tulisi ymmärretyksi. Ehkä lapsella on omia sanoja eri asioille tai esineille, kirjoita lista näistä meitä varten.  

Luotsipolku

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen on lapsen elämässä suuri muutos. Jotta muutoksesta tulisi mahdollisimman helppo, on Uudenkaupungin varhaiskasvatuksessa käytössä ”luotsiväylä”. Luotsausvaiheen aikana lapsi opettelee olemaan varhaiskasvatuksessa yhdessä huoltajiensa kanssa ja hoitopaikan työntekijöistä yksi toimii lapsen ”luotsina”. Lapsi saa tutustua tulevaan hoitopaikkaansa myös kotiin saatavien valokuvien avulla.

Luotsauksen kulku:

1. Hakeminen varhaiskasvatukseen

Saatuanne tiedon varhaiskasvatuspaikasta, ottakaa yhteyttä hoitopaikkaan ja sopikaa ensimmäisestä tapaamisesta. Ensimmäiseen tapaamiseen osallistuvat päivähoidon luotsi ja lapsen huoltaja/huoltajat. Keskustelemme yhdessä lapsestanne ja hoitopaikan tavoista.

2. Tutustuminen

Tutustumisen aikana lapsi käy yhdessä huoltajan kanssa hoitopaikassa eri aikoina päivästä, esim. leikki-, ulkoilu-, ruokailu- ja lepohetken aikana. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä useammin kannattaa käydä tutustumassa.

3. Varhaiskasvatuksen aloittaminen

Lapsen on helpompi jäädä koko päiväksi hoitopaikkaan kun hän on saanut harjoitella etukäteen. Jonkin ajan kuluttua hoidon aloittamisesta tehdään huoltajien ja hoitopaikan henkilöstön kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ”Pikku Majakka ”.

Motto: ”Hyvä luotsaus kannattaa aina.”

Vinkkejä ja ohjeita varhaiskasvatuksen arkeen