Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Seikowin päiväkoti

Tavoitteena hyvinvoiva lapsi

Uudenkaupungin kaupunki tarjoaa lapsiperheille monimuotoisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita. Tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä vanhempien kanssa.

Vanhemmat voivat hoitaa lapsiaan kotona tai valita perheen tarpeiden mukaisen varhaiskasvatuspaikan. Kaupunki järjestää varhaiskasvatusta päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Uudessakaupungissa on myös tarjolla yksityisiä varhaiskasvatuspaikkoja. Vanhemmat, jotka valitsevat yksityisen hoitopaikan, voivat saada yksityisen hoidon tukea ja siihen liittyvää kuntalisää tai hakea palveluseteliä.

Varhaiskasvatukseen kuuluu lisäksi esiopetus, joka alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on edelleen oikeus perheen tarpeen mukaiseen varhaiskasvatukseen.

Lapselle pyritään etsimään hoitomuoto, joka tukee lapsen kehitystä ja oppimista mahdollisimman hyvin.


Tutustu esitteeseemme: Uudenkaupungin varhaiskasvatus (esitteemme.fi)

Yhteystiedot

 

Varhaiskasvatuksen johtaja
Annina Kiiveri
puh. 040 525 4473
annina.kiiveri@uusikaupunki.fi

Palveluohjaaja, ohjaus ja lasten sijoittelu
Outi Lahti
puh. 050 383 5653
outi.lahti@uusikaupunki.fi

Toimistosihteeri, varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja kuntalisät
Tuula Damberg
puh. 050 420 5174
tuula.damberg@uusikaupunki.fi