Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tuetaan ja edistetään opiskelijan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia kouluyhteisössä.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto ryhmä suunnittelee oppimisympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta, sosiaalista vastuullisuutta ja esteettömyyttä. Ryhmän jäseniä ovat terveydenhoitaja, koulukuraattori, psykologi, rehtori, opinto-ohjaaja sekä opettajien ja opiskelijoiden edustajat. Kokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa, tarpeen mukaan useammin.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto sisältää opiskelijan käynnit terveydenhoitajan, kuraattorin tai psykologin vastaanotoilla sekä yksittäisen opiskelijan ympärille kootut opiskeluhuollollisia asioita käsittelevät asiantuntijaryhmät. Tavoitteena on ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen opiskelijaa koskeviin huolenaiheisiin ja oppimisen esteisiin.

Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Opiskelijan tai huoltajan pyytäessä on opiskelijalle järjestettävä mahdollisuus keskustella opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa. Samoin lukion henkilöstön katsoessa opiskelijan keskustelun psykologin tai kuraattorin kanssa tarpeelliseksi. Psykologin tai kuraattorin on yhteydenoton perusteella arvioitava onko asia kiireellinen. Psykologi tai kuraattori arvioi, millaista tukea ja/tai ohjausta opiskelija tarvitsee ja ohjaa hänet tarpeen mukaan saamaan muita opiskeluhuollollisia palveluita tai tukipalveluita.

Koulupsykologin tehtävä on haussa
Kuraattori Kristiina Kaupinsalo, p. 040 485 6421, kristiina.kaupinsalo@varha.fi 

Terveydenhuoltopalvelut

Syyslukukauden aikana tehdään 1.vuoden opiskelijoille terveystarkastus, johon sisältyy terveydenhoitajan ja lääkärin osuus. Kutsu lähetetään Wilma-viestinä.

Terveydenhoitaja 
Emilia Rosten, p. 044 757 5332, emilia.rosten@varha.fi 
Tavattavissa lukiolla maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin

Lääkäri Miikka Kivimäki, ajanvaraus terveystarkastuksiin terveydenhoitajan kautta.
Käyntiosoite:
Viikaistenkatu 1b, 23500 Uusikaupunki (Novidan A-rakennus)