Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Iltapäivätoiminta

Lokalahden koulu
Perusopetuksen 1-2 luokkalaisille ja erityisen tuen oppilailla on mahdollisuus osallistua iltapäivisin koulun jälkeen järjestettävään maksulliseen koululaisten iltapäivätoimintaan. Toimintaa järjestetään koulupäivinä klo 12-16.30.

Toiminnan tavoite

Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa, jossa lapsilla on mahdollisuus leikkiä, tehdä läksyjä ja osallistua erilaiseen toimintaan. Kerhotoiminnan tavoitteena on mielekäs vapaa-ajan toiminta, lasten kasvun tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Hakeminen

Lukuvuoden 2023-2024 iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta viimeistään 31.3.2023. Päätökset tulevat kesäkuun loppuun mennessä.

Mikäli Wilma-tunnuksia ei ole, täytetään hakulomake, joka löytyy kohdasta hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan.  

Toimintamaksut

enint. 3 tuntia/pv// 100 €/kk, enintään 10 pv/kk 50 €
yli 3 tuntia/pv// 140 €/kk, enintään 10 pv/kk 70 €

Jos lapsi on iltapäivätoiminnassa enintään 10 päivää kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Tätä sovelletaan tilanteissa, joissa vanhemmat ovat esimerkiksi vuorotyössä tai opiskelemassa. Läsnäolopäivien ylittyessä maksu peritään kokoaikaisen maksun mukaan.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois iltapäivätoiminnasta yli 10 päivää, peritään maksusta vain puolet. Koko kuukauden sairauspoissaoloista ei peritä maksua.

Mikäli lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet maksusta.

Iltapäivätoiminnan maksusta voi anoa taloudellisista syistä maksun alennusta tai maksuvapaututusta. Hakemukseen liitetään todistukset tuloista ja hakemus liitteineen lähetetään sen koulun rehtorille, jossa lapsi on iltapäivätoiminnassa.

Toiminnasta irtisanoutuminen

Irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisesti edellisen kuukauden aikana. Alkavalta irtisanotulta kuukaudelta ei peritä maksua.
 

Iltapäiväkerhojen puhelinnumerot

Uudenkaupungin yhteinäiskoulun iltapäivätoiminta,
puh. 044 296 9190
Saarniston iltapäivätoiminta,
puh. 044 299 3996
Kalannin iltapäivätoiminta,
puh. 050 383 5651
Lokalahden iltapäivätoiminta,
puh. 044 095 5433
Hakametsän iltapäivätoiminta,
puh. 040 145 4965

Iltapäivätoimintaan liittyviä asioita hoitaa
koulusihteeri Anna Helistölä
puh. 0400 23 6776