Suomi
Elinkeinot ja yrittäminen
Elinkeinot ja yrittäminen

Yrityksen kehittäminen

ELY-keskusten kehittämispalvelut tarjoaa konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla saat tukea muun muassa uudistumiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tee kartoitus ELY-keskuksen sivuilla ja saat eväitä yrityksesi kehittämiseen!
 
Seutukaupunkien KV-hanke
- kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa
 
Uudenkaupungin, Laitilan ja Rauman kaupunkien yhteinen osahanke, joka liittyy suurempaan 18 kunnan ja kaupungin yhteiseen hankkeeseen. Nämä kaupungit muodostavat yhteisen työssäkäyntialueen ja ovat seutukaupunkeina keskeisessä roolissa liittyen Lounais-Suomessa käynnissä olevaan positiiviseen rakennemuutokseen.

Hankkeen avulla tunnistetaan hyviä käytäntöjä ulkomaisen työvoiman ja kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ja alueella pysymiseksi. Hanke on yrityslähtöinen ja sen tavoitteena on yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen sekä kriittisen osaamisen vahvistaminen. Hanke on käynnistynyt syksyn 2019 aikana alueen yritysten osaajatarpeiden selvittelyllä.
Hanke kartoittaa myös hyviä toimintatapoja, joilla voidaan tukea niin työperäisten maahanmuuttajien, kuin kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista alueelle. Samalla tuetaan yritysten kasvua, liiketoiminnan kehittymistä ja kansainvälistymistä.

Projektiaika: 1.8.2019 – 31.8.2021
Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Seutu-AIKO
Lisätietoja:: Projektikoordinaattori Piia Laisti, Rauman kaupunki 041 730 0524