Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Ympäristönsuojelu

Näkymää Haiduksesta Yaran suuntaan
Ympäristönsuojelun tehtävänä on:
  • ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä
  • poistaa ja vähentää pilaantumista aiheutuvia haittoja
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty mm. ympäristönsuojelu-, jäte-, vesihuolto-, vesi-, maastoliikenne- ja vesiliikennelaissa. Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristö- ja lupalautakunta. Ympäristö- ja lupalautakunta toimii myös Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena.

Ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitavat mm.
  • vesiensuojelun
  • meluntorjunnan ja
  • luonnonsuojelun valvontatehtäviä

Ympäristönsuojelun viranhaltijoita ovat ympäristönsuojelupäällikkö ja ympäristösihteeri.
Käyntiosoite:
Mörnenkatu 2, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki


Ympäristönsuojelun yleinen
sähköposti on:
ymparistonsuojelu@uusikaupunki.fi

Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula
puh. 040 7253 929

vs. ympäristösihteeri Seija Niskala
puh. 0440 515 778

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi