Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Ympäristönsuojelu

Näkymää Haiduksesta Yaran suuntaan
Ympäristönsuojelun tehtävänä on:
  • ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä
  • poistaa ja vähentää pilaantumista aiheutuvia haittoja
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty mm. ympäristönsuojelu-, jäte-, vesihuolto-, vesi-, maastoliikenne- ja vesiliikennelaissa. Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristö- ja lupalautakunta. Ympäristö- ja lupalautakunta toimii myös Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena.

Ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitavat mm.
  • vesiensuojelun
  • meluntorjunnan ja
  • luonnonsuojelun valvontatehtäviä

Ympäristönsuojelun viranhaltijoita ovat ympäristönsuojelupäällikkö ja ympäristösihteeri.