Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kasarminlahden hanke

Matalanpuhti on tyypillinen merenlahti, johon laskee Kasarminlahden kautta sisämaan laajan alueen valumavedet. Ajan saatossa on kaupungin keskustasta kiven heiton päässä olevan puhdin rannalle muodostunut asutusta ja vesialueen tilaan liittyvä keskustelu on ollut ajoittain vilkasta alueen asukkaiden ja kaupungin välillä. Kasarminlahden hanke on käynnistynyt alueen asukkaiden huolesta löytää toimenpiteitä veden laadun parantamiseksi ja halusta lisätä virkistyskäyttöä.
Leader Ravakka on myöntänyt hankkeelle avustusta EU:n maaseuturahastosta.

Hankkeen tavoitteet

Kasarminlahden hankkeen tavoitteena on tarjota mahdollisuus kaikille asiasta kiinnostuneille hankkia tietoa ja kehittää ideoitaan Kasarminlahden ja Matalanpuhdin merialueiden veden laadun parantamiseksi ja virkistyskäytön lisäämiseksi alueella. Vuonna 2020 hankealueella alkanutta veden laadun tarkkailua jatketaan ja laajennetaan 2021 aikana.

Tiedon jakaminen

Alusta saakka on ollut selvää, että hankkeessa tuotetaan ja jaetaan tietoa. Hankkeessa syntyvän tiedon pohjalta on mahdollista käydä keskustelua ja löytää tehokkaimmat toimenpiteet hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tarkkailutietoja ja satelliittien kautta saatavaa tietoa jaetaan mobiilisovelluksella hankkeen osallistujille.

Yleisötilaisuudet

Vuoden 2021 aikana järjestetään kaksi yleisötilaisuutta.
Ensimmäisessä yleisötilaisuudessa kerrotaan hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä sekä kuullaan osallistujien kehittämisideoita ja ajatuksia. Tilaisuuden ajankohta päätetään tammikuussa 2021.
Kutsun tilaisuuteen saa jättämällä sähköpostiosoitteensa linkistä
https://link.webropolsurveys.com/S/E00CB652EA66BD30
 

Alueella ollaan käynnistämässä myös mm. seuraavia hankkeita:

  • Kasarminlahden kosteikkohanke

Vuoden 2021 aikana käynnistyy Kasarminlahden kosteikkojen kunnostamishanke, jota rahoittaa Ympäristöministeriön Helmi-ympäristöohjelma (KuntaHelmi). Hankkeen tavoitteena on kunnostaa luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta arvokkaan Kasarminlahden entiset kosteikot ja ranta-aluetta laidunkäyttöön. Kosteikkojen kunnostamisella voidaan myös vähentää Vionojan kautta Kasarminlahteen valuvan veden ravinnepitoisuutta.
 
  • Kasarminlahden esteetön luontopolkuhanke

Haluatko tietoa Kasarminlahden hankkeesta?

Ilmoita sähköpostiosoitteesi hankkeen tiedotuslistalle linkistä
https://link.webropolsurveys.com/S/E00CB652EA66BD30


Hankkeen tiedotuslistaa ylläpitää kaupunki, eikä tietoja luovuteta toisille osapuolille.
Tietosuojaseloste >

Ajankohtaista