Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kasarminlahden alueen hankkeet

Uusikaupunki kirkkailla vesillä


Hankkeen tuloksia läpikäyvä webinaari pidettiin torstaina 2.12.2021.

Tapahtumassa esiteltiin hankkeen tuloksia, kerrottiin alueen vesien tilasta ja tehdyistä parannustoimenpiteistä ja virkistystoiminnan edistämisestä.
Sekä käytiin läpi kuntalaisten ja sidosryhmien hankkeessa esittämien aloitteiden tilannetta.

Esitys uusikaupunki kirkkailla vesilla 2. webinaari 2.12.2021.pdf

Veden laadun tarkkailutuloksiin pääsee tutustumaan seurantajärjestelmän kautta.


Hankealue

Matalanpuhti on tyypillinen merenlahti, johon laskee Kasarminlahden kautta sisämaan laajan alueen valumavedet. Ajan saatossa on kaupungin keskustasta kiven heiton päässä olevan puhdin rannalle muodostunut asutusta ja vesialueen tilaan liittyvä keskustelu on ollut ajoittain vilkasta alueen asukkaiden ja kaupungin välillä. Hanke on käynnistynyt alueen asukkaiden huolesta löytää toimenpiteitä veden laadun parantamiseksi ja halusta lisätä virkistyskäyttöä.
Leader Ravakka on myöntänyt hankkeelle avustusta EU:n maaseuturahastosta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tarjota mahdollisuus kaikille asiasta kiinnostuneille hankkia tietoa ja kehittää ideoitaan Kasarminlahden ja Matalanpuhdin merialueiden veden laadun parantamiseksi ja virkistyskäytön lisäämiseksi alueella. Vuonna 2020 hankealueella alkanutta veden laadun tarkkailua jatketaan ja laajennetaan vuoden 2021 aikana.

Tiedon jakaminen

Alusta saakka on ollut selvää, että hankkeessa tuotetaan ja jaetaan tietoa. Hankkeessa syntyvän tiedon pohjalta on mahdollista käydä keskustelua ja löytää tehokkaimmat toimenpiteet hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tarkkailutietoja ja satelliittien kautta saatavaa tietoa jaetaan mobiilisovelluksella hankkeen osallistujille.

Yleisötilaisuudet

Vuoden 2021 aikana järjestetään kaksi yleisötilaisuutta. Helmikuussa pidettävässä ensimmäisessä tilaisuudessa esiteltiin hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä ja toisessa marraskuussa järjestettävässä tilaisuudessa esitellään hankkeessa saatuja tuloksia.
Tilaisuuksista tiedotetaan erikseen.

Alueella on käynnistymässä myös seuraavat hankkeet:

  • Kasarminlahden esteetön luontopolkuhanke

    Kasarminlahden rannalle rakennetaan kaupungin ensimmäinen esteetön luontopolku ja lintulava. Hankkeen suunnittelijana on kaupunki ja lintulavan rahoittajana Yaran Uudenkaupungin tehtaat. Lisäksi hankkeelle saadaan valtionavustusta Ympäristöministeriöltä. 

  • Kasarminlahden kosteikkohanke

Vuoden 2021 aikana käynnistyy Kasarminlahden kosteikkojen kunnostamishanke, jota rahoittaa Ympäristöministeriön Helmi-ympäristöohjelma (KuntaHelmi). Hankkeen tavoitteena on kunnostaa luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta arvokkaan Kasarminlahden entiset kosteikot ja ranta-aluetta laidunkäyttöön. Kosteikkojen kunnostamisella voidaan myös vähentää Vionojan kautta Kasarminlahteen valuvan veden ravinnepitoisuutta.

Yhteyshenkilö:

Leena Arvela-Hellèn
puh. 0500743087
leena.arvela-hellen(at)uusikaupunki.fi

Yhteistyössä kirkkaiden vesien puolesta:


(Uudenkaupungin kaupunki, Helmi-ympäristöohjelma, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Leader Ravakka/Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Yaran Uudenkaupungin tehtaat, Lassila & Tikanoja, Biolinja Oy, Sybimar, VG EcoFuel, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys r.y. ja Ykskoivun asukasyhdistys r.y.)

Ilmoittaudu hankkeen tiedotuslistalle

Haluatko tietoa Kasarminlahden alueen hankkeista?

Ilmoita sähköpostiosoitteesi hankkeen tiedotuslistalle linkistä
https://link.webropolsurveys.com/S/E00CB652EA66BD30

Hankkeen tiedotuslistaa ylläpitää kaupunki, eikä tietoja luovuteta toisille osapuolille.
Tietosuojaseloste

Hanketta ovat Uudenkaupungin kaupungin kanssa toteuttamassa

  • Hankkeen koordinoinnin tuki – Gaia
  • Kosteikkojen perustaminen – Pekka Alho ja Turun AMK
  • Vesistömittaukset – Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus
  • Antibioottiresistenssi – Resistomap Paikkatietosovellus – Zero Gravity
  • Vesikasvillisuustutkimus – Pyhäjärvi-instituutti


Yleisötilaisuudet

Kasarminlahden kehityshankkeesta on pidetty webinaarit 18.2.2021 ja 2.12.2021.
 


Kesäkirje 

Lue kuulumiset Kesäkirjeestä.

Ajankohtaista