Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kalankasvatuksen kehittämishanke

Kalankasvatuksen kehittämishanke

Kaupunginhallitus käynnisti päätöksellään 4.6.2018 hankkeen, jossa kaupungin omistuksessa olevien vesialueiden soveltuvuutta kestävään vesiviljelyyn selvitetään. Hankkeen tarkoituksena on edistää alueella toimivaa kalataloutta kokonaisvaltaisesti merialueen suunnittelun ja luvituksen avulla.

  • Uudenkaupungin vesialueiden soveltuvuutta kalankasvatuksen eri tuotantovaiheille analysoidaan ympäristö-, sosiaalisesta- ja taloudellisesta näkökulmasta.
  • Analyysin perusteella tuotettua kartta-aineistoa käytetään tukena edistämään alan kasvua, joko tuotantoalueina tai esimerkiksi avomerikasvatusta tukevana alueena.
  • Valikoituja tuotantoalueita tarkastellaan myös vuorovaikutteisen suunnittelun avulla, jolloin kansalaisilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua aluesuunnitteluun verkkokeskustelujen ja työpajojen avulla.
  • Myös yksityisille vesialueen omistajille annetaan mahdollisuus osallistua toimintamallin luomiseen selvittäessä kalankasvatuksen toteuttamista alueellaan.
  • Luodun toimintamallin avulla sopivia vesialueita omistava kaupunki tai muu julkinen instituutio voi edistää kalankasvatusta hakemalla ympäristölupaa ja kilpailuttaa vesialueen käyttöä, sekä hallinnoida luvanvaraista toimintaa.
  • Uudessakaupungissa hanke voi tukea myös Suukarin kalasataman kehittämistä
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Kalankasvatuksen kehittäminen Uudenkaupungin merialueella


Kalankasvatushankkeen loppuraportti 27.4.2021


Uusikaupunki haluaa vuokrata omistamiaan vesialueita kalankasvatuksen käyttöön.
Kaupunginhallitus päättää tämän syksyn aikana, lähteekö kaupunki vuokraamaan vesialueitaan kalankasvatukseen.
Lue uutinen > 

Kalankasvatuksen kehittämishankkeen esittelytilaisuus 11.6.2020:
Tilaisuus järjestettiin sähköisenä (Teams) ja tallennettiin.
Sen voit katsoa jälkikäteen linkistä https://youtu.be/vh0WyxrNnbk


Tilaisuuden järjestivät Uudenkaupungin kaupunki, Gaia Consulting ja Luonnonvarakeskus

Nettikysely:  Sidosryhmien ja kansalaisten mielipiteitä mahdollisista uusista kalankasvatuslaitosten sijaintipaikoista tiedusteltiin 30.4.2020 päättyneen sähköisen karttakyselyn avulla. Kyselyn tulokset esiteltiin tilaisuudessa 11.6.2020.

Kalankasvatuksen kehittämishankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuna:

- Uudenkaupungin kaupunki
- Varsinais-Suomen ELY-keskus
- Länsi-Suomen kalatalouskeskus ry.
- Metsähallitus
- Suomen Kalankasvatusliitto ry.
Tarvittaessa ohjausryhmää täydennetään asiantuntijajäsenillä.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori
Pia Lindberg-Lumme
Growth4Blue Consulting Ky
040-3562555
pia@growth4blue.fi

Hankkeen toteuttaja:
Gaia Consulting Oy

Yhteistyökumppanit:
Luke luonnonvarakeskus

Ajankohtaista